TARPTAUTIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI“

TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI“

Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai” Kaune rengiamas nuo 2009 metų ir turi gražią pradžią: pirmą kartą buvo organizuotas pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį. Festivalis vienija baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias senolių tradicijas, stiprina išlikusių kaimyninių genčių – latvių ir lietuvių- ryšius. Jis išskirtinis tuo, kad programose dalyvauja tik vaikai ir jaunuoliai, organizuojamos veiklos, skatinančios dalyvius bei jų šeimų narius domėtis baltų kultūra ir istorija, tautosaka, tautodaile, choreografiniu, instrumentiniu folkloru. Taip bendrauja kartos, tęsiasi tradicijos.
Didžiuokimės būdami vieningos baltiškos bendruomenės nariais!
Tegul negęsta baltų vienybės ugnis žmonių širdyse!

XI tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Baltų raštai – 2019“, skirtas Vietovardžių metams, vyks 2019 m. rugsėjo 20-22 d. (datos gali būti tikslinamos). Festivalio tema – „Žemynėlė maitintojėlė“.

Programų turinys – tautosaka (dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji), tradicinis ir šiuolaikinis choreografinis folkloras (šokiai, rateliai, žaidimai), instrumentinis folkloras, vaidyba, vietovės papročiai, istorija.

Folkloro ansambliai, norintys dalyvauti festivalyje, turi atsiųsti dalyvio anketą iki 2019 m. rugsėjo 1 d. elektroniniu paštu odeta@gmail.com (Lietuvos ansambliams) arba gputiniene@gmail.com (užsienio ansambliams) (arba adresu: Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaunas, LT-44275, Lietuva):

Reikalavimus Lietuvos ir užsienio ansambliams ar atlikėjams žiūrėti nuostatuose.

NUOSTATAI          Dalyvio anketa BR-2019     Festivalio bendra daina (ruošiama)

Kviečiame dalyvauti respublikiniame mokinių fotografijų konkurse-parodoje „Lietuva laiko tėkmėje“ PLAČIAU

Nuotraukų galerija iš festivalio archyvo    Baltų raštai 2018

Atnaujinta 2019 04 02