TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI“

XII TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI-2020“

Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai” Kaune rengiamas nuo 2009 metų ir turi gražią pradžią: pirmą kartą buvo organizuotas pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį. Festivalis vienija baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias senolių tradicijas, stiprina išlikusių kaimyninių genčių – latvių ir lietuvių- ryšius. Jis išskirtinis tuo, kad programose dalyvauja tik vaikai ir jaunuoliai, organizuojamos veiklos, skatinančios dalyvius bei jų šeimų narius domėtis baltų kultūra ir istorija, tautosaka, tautodaile, choreografiniu, instrumentiniu folkloru. Taip bendrauja kartos, tęsiasi tradicijos.
Didžiuokimės būdami vieningos baltiškos bendruomenės nariais!
Tegul negęsta baltų vienybės ugnis žmonių širdyse!

XII tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis ,,Baltų raštai – 2020“, vyks 2020 m. rugsėjo 18-19 d. d. 

Programų turinys – tautosaka (dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji), tradicinis ir šiuolaikinis choreografinis folkloras (šokiai, rateliai, žaidimai), instrumentinis folkloras, vaidyba, vietovės papročiai, istorija.

Folkloro ansambliai, norintys dalyvauti festivalyje, turi atsiųsti dalyvio anketą iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. elektroniniu paštu irma.odeta@gmail.com (Lietuvos ansambliams) arba gputiniene@gmail.com (užsienio ansambliams) (arba adresu: Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaunas, LT-44275, Lietuva):

Reikalavimus Lietuvos ir užsienio ansambliams ar atlikėjams žiūrėti nuostatuose.

Nuotraukų galerija iš festivalio archyvo    Baltų raštai 2018            Baltų raštai-2019

KONTAKTAI:
Vilija Kepežinskienė, direktorė
El. paštas: vkepezinskiene@gmail.com, tel. +370 679 36 796
Vaida Kasparavičienė, projekto koordinatorė
El. paštas: kasparaviciene.vaida@gmail.com, tel.+370 673 29769
Gintarė Putinienė, metodininkė, atsakinga už užsienio ansamblius
El. paštas: gputiniene@gmail.com, tel. +370 687 18983
Irma Odeta Lėvartė, metodininkė, atsakinga už Lietuvos ansamblius
El. paštas: irma.odeta@gmail.com, tel. +370 679 36718

Atnaujinta 2019 10 31