TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI“

XII TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI-2020“

Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai” Kaune rengiamas nuo 2009 metų ir turi gražią pradžią: pirmą kartą buvo organizuotas pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį. Festivalis vienija baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias senolių tradicijas, stiprina išlikusių kaimyninių genčių – latvių ir lietuvių- ryšius. Jis išskirtinis tuo, kad programose dalyvauja tik vaikai ir jaunuoliai, organizuojamos veiklos, skatinančios dalyvius bei jų šeimų narius domėtis baltų kultūra ir istorija, tautosaka, tautodaile, choreografiniu, instrumentiniu folkloru. Taip bendrauja kartos, tęsiasi tradicijos.
Didžiuokimės būdami vieningos baltiškos bendruomenės nariais!
Tegul negęsta baltų vienybės ugnis žmonių širdyse!

XII tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai – 2020″, vyks 2020 m. rugsėjo 18-19 d. d. 

Programų turinys – tautosaka (dainuojamoji, pasakojamoji, smulkioji), tradicinis ir šiuolaikinis choreografinis folkloras (šokiai, rateliai, žaidimai), instrumentinis folkloras, vaidyba, vietovės papročiai, istorija.

Folkloro ansambliai, norintys dalyvauti festivalyje, turi atsiųsti dalyvio anketą iki 2019 m. rugpjūčio 26 d. elektroniniu paštu irma.odeta@gmail.com (Lietuvos ansambliams) arba gputiniene@gmail.com (užsienio ansambliams) (arba adresu: Kauno tautinės kultūros centras, A. Jakšto g. 18, Kaunas, LT-44275, Lietuva):

Reikalavimus Lietuvos ir užsienio ansambliams ar atlikėjams žiūrėti nuostatuose (rengiama).

KONTAKTAI

Vilija Kepežinskienė, direktorė

El. paštas rastine@ktkc.lt, tel.: +370 37 40 7135, +370 37 40 7136, mob. +370 679 36 796

Vaida Kasparavičienė, projekto koordinatorė

El. paštas vaida.kasparaviciene@ktkc.lt, tel. +370 673 29769

Kristina Kliucevičiūtė-Mikulskienė, metodininkė, atsakinga už užsienio ansamblius

El. paštas kristina.kliuceviciute@ktkc.lt, tel. +370 687 18983

Irma Odeta Lėvartė, metodininkė, atsakinga už Lietuvos ansamblius

El. paštas irma.levarte@ktkc.lt, tel. +370 679 36718

Nuotraukų galerija iš festivalio archyvo    Baltų raštai 2018            Baltų raštai-2019

KONTAKTAI:

Atnaujinta 2020 01 23