TARPTAUTIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI“

TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI“

Tarptautinis vaikų ir jaunimo folkloro festivalis „Baltų raštai” Kaune rengiamas nuo 2009 metų ir turi gražią pradžią: pirmą kartą buvo organizuotas pasitinkant Lietuvos tūkstantmetį. Festivalis vienija baltų kultūros puoselėtojus, tęsiančius senąsias senolių tradicijas, stiprina išlikusių kaimyninių genčių – latvių ir lietuvių- ryšius. Jis išskirtinis tuo, kad programose dalyvauja tik vaikai ir jaunuoliai, organizuojamos veiklos, skatinančios dalyvius bei jų šeimų narius domėtis baltų kultūra ir istorija, tautosaka, tautodaile, choreografiniu, instrumentiniu folkloru. Taip bendrauja kartos, tęsiasi tradicijos.
Pasitikdami Lietuvos valstybės atkūrimo 100-metį, vienykimės, kopdami į piliakalnius, drauge sudainuodami 100 dainų, trepsėdami 100 šokių! Didžiuokimės būdami vieningos baltiškos bendruomenės nariais!
Tegul negęsta baltų vienybės ugnis žmonių širdyse!

PASIBAIGĖ FESTIVALIS ŽIŪRĖTI

2018 m. spalio 4-6 d.  PRANEŠIMAS SPAUDAI

Dalyvio anketa – 2018

Paroda-konkursas „Saulės ženklai“

Nuotraukų galerija iš ankstesnių metų

Atnaujinta 2018 10 15