ŠV. KAZIMIERO DIENA (KAZIMIERINĖS)

ŠV. KAZIMIERO DIENA (KAZIMIERINĖS)

Šv. Kazimiero diena (Kazimierinės)

Karalaitis Kazimieras (1458-1484) kilęs iš Lietuvos valdovų Gediminaičių giminės. Pasakojama, kad jis gyveno labai dorai ir nuo mažens buvo pamaldus. Kazimieras būtų paveldėjęs Lenkijos sostą, tačiau susirgo džiova ir jaunas mirė. Vilniaus katedroje palaidoto Kazimiero kapas netrukus ėmė garsėti stebuklais, jis tapo maldininkų traukos vieta. 1604 m. Vilniuje įvyko Kazimiero kanonizacijos iškilmės. Buvo surengta iškilminga procesija iš šv. Stepono bažnyčios į Vilniaus katedrą. Kazimiero kultas pamažu paplito po visą pasaulį.

skaityti-APIE ŠVENTĄJĮ KAZIMIERĄ

Šv. Kazimieras tapo Lietuvos globėju, o 1948 m. paskelbtas ir lietuvių jaunimo globėju. Kazimiero vardas pasidarė populiarus tarp lietuvių. Kovo 4 d. liaudyje vadinama tiesiog Kazimierinėmis ir šią dieną švenčiamos Kazio, Kazimiero, Kazimieros vardinės, kai kuriose Lietuvos parapijose vyksta išskirtiniai šios dienos atlaidai. Ypač garsūs buvo Šv. Kazimiero atlaidai Vilniuje.

Liaudiškoje tradicijoje Šv. Kazimiero diena sieta su vieversėliu: esą būtent tą dieną jis pirmąkart užgieda, skelbdamas pavasarį: „Čir vir vir pavasaris“. Taip pat su kovais, pempėmis: „Ant švento Kazimiero jau pempė parlek“. Sakyta, kad apytikriai apie Kazimierines pradeda tirpti sniegas. Kai kuriose Lietuvos vietovėse šią dieną nors trumpam į lauką būdavo išleidžiami gyvuliai, tikintis, kad jie bus sveikesni ir geriau augs.
Šiuo metu Kazimierinių šventė beveik praradusi religinį turinį ir dažniausiai žmonės ją sieja su vardo dienos paminėjimu arba su pirmąjį kovo savaitgalį Vilniuje tradiciškai vykstančia Kaziuko muge. Dažnai nesusimąstoma, kad šios mugės ištakomis laikomos XVII a. Vilniuje vykusios procesijos šv. Kazimierui pagerbti. Ilgainiui nusistovėjo tradicija atlaidus Vilniaus arkikatedroje rengti Kazimiero mirties dieną (kovo 4 d.). Neatsiejama atlaidų dalimi tapo mugė. Šiuo metu mugė yra praradusi religinį kontekstą. XX amžiaus pabaigoje – XXI amžiaus pradžioje Vilniaus Kaziuko mugė prarado ir savo lokalinį pobūdį. Ji rengiama ne tik Kaune ar Klaipėdoje, bet ir Airijos, Didžiosios Britanijos, Rusijos bei kitų šalių lietuvių bendruomenėse ir tapo lietuvių tapatybės dalimi.

Atnaujinta 2023 02 14