Teatro studija „Šokių magija“ (7-12 m.)

Mokytojas
1. Tomas Vainauskas
2.  Ligita Viršulytė

El. pašto adresas
1. tomous@icloud.com
2. ligita.virsulyte@gmail.com

Telefono numeris
1. 8 611 12142
2.  8 67714212

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Aukštasis. Lietuvos sporto universitete įgyta kūno kultūros ir sporto studijų (šokio specializacija) programa. Pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2.  Aukštasis. Vytauto Didžiojo universitetas, 2007 m. Humanitarinių mokslų fakultetas, Etnologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

Teatro studijoje „Šokių magija“ 7-12 metų vaikai mokosi pramoginio, klasikinio, tautinio ir šiuolaikinio šokio. Ugdymo tikslai – atskleisti vaikų kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias, pastebėti ir lavinti įgimtus talentus, taip pat muzikalumą, ritmiškumą, judesių koordinaciją, formuoti taisyklingą kūno laikyseną, puoselėti vaikų originalumą.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Atnaujinta 2019 04 08