Teatro studija „Šokių magija“ (7-12 m.)

Mokytojas
1. Tomas Vainauskas
2.  Ligita Viršulytė

El. pašto adresas
1. tomous@icloud.com
2. ligita.virsulyte@gmail.com

Telefono numeris
1. 8 611 12142
2.  8 67714212

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Aukštasis. Lietuvos sporto universitete įgyta kūno kultūros ir sporto studijų (šokio specializacija) programa. Pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.

2. Aukštasis. KTU ir Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų fakultetas pedagogo profesinė kvalifikacija.2002m. suteikta papildomo ugdymo (choreografija) pedagogo metodininko kvalifikacija.

„Teatro studijoje „Šokių magija“ 7-12 metų vaikai mokosi pramoginio, klasikinio, šiuolaikinio, folkloro šokių. Ugdymo tikslai – atskleisti vaikų kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias, pastebėti ir lavinti įgimtus talentus, muzikalumą, ritmiškumą, judesių koordinaciją, formuoti taisyklingą kūno laikyseną, puoselėti vaikų originalumą. Tad ateik, pajausk šokio magiją ir Tu!“

Specialaus pasirengimo nereikia.

Teatro studijos „Šokių magija“ grupės, kuriai vadovauja Tomas Vainauskas, socialiniai tinklai: „Facebook“ https://www.facebook.com/sokiumagija/ „Instagram“ https://www.instagram.com/sokiumagija/

Atnaujinta 2019 05 21