Teatro studija „Skrynios teatras“ (7-15 m.)

Mokytojos
1. Raimonda Birštonienė
2. Renata Žūtautienė

El. pašto adresas
1.raimbirst@gmail.com
2.renatele0510@gmail.com

Telefono numeris
1. 861283007
2. 868572257

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Aukštasis, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas Klaipėdos muzikos fakultetas, 1979 m., lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo metodininko kvalifikacija, dramos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

2. Aukštasis, LR Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Teatro studijos „Skrynios teatras“ programa skirta 7-15 metų mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui per vaidybinę, kūrybinę, improvizacinę veiklą, siekiant atskleisti  ugdytinio gebėjimus, skatinant laisvai reikšti idėjas, realizuoti save. Bendrais teatrinio lavinimo pratimais, ruošimosi vaidinimui, medžiagos rinkimo metu bus padedama išmokti nugalėti scenos baimę, formuoti pasitikėjimo savimi jausmą, ugdytis toleranciją ir supratingumą. Veikla formuos suvokimą ir domėjimąsi liaudies kūryba, tradicijomis, scenine kūryba, skatins siekį pažinti teatro meno kalbą, įgytus gebėjimus pritaikyti kasdienybėje.

Specialaus pasirengimo nereikia.

 

Atnaujinta 2019 05 22