Teatro studija „Skrynios teatras“ (7-15 m.)

Mokytoja
Renata Žūtautienė

El. pašto adresas
renata.zutautiene@ktkc.lt

Telefono numeris
868572257

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis, LR Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

Teatro studijos „Skrynios teatras“ programa skirta 7-15 metų mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui per vaidybinę, kūrybinę, improvizacinę veiklą, siekiant atskleisti  ugdytinio gebėjimus, skatinant laisvai reikšti idėjas, realizuoti save. Bendrais teatrinio lavinimo pratimais, ruošimosi vaidinimui, medžiagos rinkimo metu bus padedama išmokti nugalėti scenos baimę, formuoti pasitikėjimo savimi jausmą, ugdytis toleranciją ir supratingumą. Veikla formuos suvokimą ir domėjimąsi liaudies kūryba, tradicijomis, scenine kūryba, skatins siekį pažinti teatro meno kalbą, įgytus gebėjimus pritaikyti kasdienybėje.

Specialaus pasirengimo nereikia.

2020 m. spalio 23 d. Tautinės kultūros centro Teatro studijos ,,Skrynios teatras“ 1 ir 2 grupės ugdytiniai parodė spektaklį ,, Simajudo
turgus“ ,,Šilo“ pradinėje mokykloje.  ,,Kvietėme visus svetelius ne ant vienos dienos, o ant visos nedėlios – Pabūti, pasisvečiuoti, nepasididžiuoti!“  NUOTRAUKŲ GALERIJA

2020 m. kovo mėn. teatro užsiėmimo nuotoliniu būdu darbo akimirkos. Mokytoja Renata bendrauja su savo ugdytiniais. Simas Jurkevičius bei Povilas Bagdonavičius pasigamino herojus ir  žaidė su visa savo šeima namuose. ir atsiuntė nuotraukas (Žr. žemiau)

Atnaujinta 2020 10 23