Teatro šokių studija „Te ATRAS“ (6-19 m.)

Mokytojas
Ligita Viršulytė

El. pašto adresas
ligita.virsulyte@ktkc.lt

Telefono numeris
8 67714212

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis. KTU ir Vytauto Didžiojo universitetas, socialinių mokslų fakultetas pedagogo profesinė kvalifikacija.2002m. suteikta papildomo ugdymo (choreografija) pedagogo metodininko kvalifikacija.

Programa skirta 6-19 metų mokinių kūrybiškumo ugdymui ir savęs pažinimui. Teatro šokių studijoje jie bus ugdomi kaip teatro kūrėjai, teatro žiūrovai ir kultūros proceso dalyviai. Bus siekiama, kad mokiniai įgytų supratimą apie šokio teatrą, teatro kūrybą, išbandytų save ir parodytų savo kūrybines galimybes, saviraišką, įgytų žinių ir gebėjimų, glaudžiai susijusių su teatru ir kultūra. Pasitelkiant linksmas užduotis, žaidimus, šokį ir judesį, kurdami šokio improvizacijas, etiudus, ugdytiniai atras stipriąsias savo asmenybės puses, stiprins scenine kūryba grindžiamus gebėjimus: kūno ir dvasios laisvumą, jutimų, emocijų, dėmesio, mąstymo ir vaizduotės sąmoningą valdymą, tobulins sceninio judesio, šokio, garso ir vaizdo raiškos estetiką scenoje, ugdysis bendravimo ir bendradarbiavimo gebėjimus, pagarbą partneriui ir žiūrovui, toleranciją kitokiam požiūriui, atsakomybę už bendrą darbą grupėje. Programos dalyviai dalyvaus Centro, miesto organizuojamuose renginiuose, kalendorinių švenčių metu, teminėse vakaronėse, edukacijose, teatro studijų programų integruotuose užsiėmimuose, vaidins spektakliuose, meninėse kompozicijose ir pan.
Specialaus pasirengimo nereikia

Atnaujinta 2021 03 16