Paruošiamoji aktorinė studija „Teatro uždangą praskleidus“ (8-12 m.)

Mokytoja
Daiva Stasiulevičienė

El. pašto adresas
daiwa.st@gmail.com

Telefono numeris
861829366

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis. Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose 1990m. įgyta kultūros švietimo darbuotojo, dramos kolektyvo režisieriaus specialybė. 2000m. suteikta papildomo ugdymo teatru pedagogės ekspertės kvalifikacinė kategorija.

Parengiamojoje aktorinėje studijoje „Teatro uždangą pravėrus“ 8 – 12 metų moksleiviai TE ATRAS teatro kalbos universalumą, susipažins su teatro abėcėle, ugdys gebėjimą teatro ženklais reikšti asmeninius išgyvenimus, susipažins su sceninio judesio, sceninės kalbos, šokio, garso ir vaizdo raiškos estetika.

Vadovai padės suprasti teatro kalbą, skatins norą stebėti, analizuoti ir kurti.

Specialaus pasirengimo nereikia.

(Informacija ruošiama)

Atnaujinta 2019 05 22