Paruošiamoji aktorinė teatro studija „Te ATRAS“ (7-15 m.)

Mokytoja
Daiva Stasiulevičienė

El. pašto adresas
daiva.stasiuleviciene@gmail.com

Telefono numeris
861829366

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis. Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose 1990m. įgyta kultūros švietimo darbuotojo, dramos kolektyvo režisieriaus specialybė. 2000m. suteikta papildomo ugdymo teatru pedagogės ekspertės kvalifikacinė kategorija.

Programa skirta 8-15 metų mokinių kūrybiškumo ugdymui ir savęs pažinimui. Studijoje jie bus ugdomi kaip teatro kūrėjai, teatro žiūrovai ir kultūros proceso dalyviai.
Užsiėmimą sudaro dvi dalys: šokio ir aktorinio meistriškumo. Šokio užsiėmimuose lavinamas kūnas, plastika, ritmika, muzikalumas. Remiamasi klasikinio trenažo pagrindais. Naudojamos džiazinio, laisvojo bei grindų šokio technikos. Metinis pasirodymas – įsisavintų gebėjimų meninis rezultatas. Aktorinio meistriškumo užsiėmimuose pantomima, sceninė kalba, dainavimas panaudojami kompleksiškai – kaip priemonė kuriamo personažo charakteriui išreikšti. Ugdomas dėmesys, logika, kūrybiškumas, savarankiškumas. Metinis veiklos rezultatas – nedidelės apimties etiudų koliažas ar sceninė improvizacija (su kostiumais, grimu, scenos rekvizitu bei dekoracija). Mokiniai turės galimybę įgytus kūrybinės saviraiškos gebėjimus atskleisti dalyvaudami Centro, miesto organizuojamuose renginiuose, kalendorinių švenčių metu, teminėse vakaronėse, edukacijose, teatro studijų programų integruotuose užsiėmimuose ir pan.
Specialaus pasirengimo nereikia

Atnaujinta 2021 03 16