Pagrindinė aktorinė studija „Te ATRAS“ (10-19 m.)

Mokytoja
Vitalija Vyšniauskaitė

El. pašto adresas
vitalija.vysniauskaite@ktkc.lt

Telefono numeris
 865048154

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis. Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos fakultetuose 1979 m. įgyta kultūros švietimo darbuotojo, dramos kolektyvo režisieriaus specialybė. 1998 m. suteikta dramos mokytojos ekspertės kvalifikacinė kategorija.

Programa skirta 10-19 metų mokiniams, gilinantiems aktorinius gebėjimus ir siekiantiems profesionalaus teatrinio lygio rezultatų. Studijoje jie bus ugdomi kaip teatro kūrėjai, teatro žiūrovai ir kultūros proceso dalyviai. Privalomieji dalykai įsisavinami bei panaudojami, kuriant repertuarinius spektaklius, juos repetuojant ir vaidinant, taip pat savarankiškuose darbuose, koncertinėse programose. Į ugdymo procesą įeina ir profesionalių teatrų spektaklių peržiūros, aptarimai, susitikimai su žinomais režisieriais bei aktoriais. Ypatingas dėmesys skiriamas įvairių meno šakų pažinimui ir jų sąlyčio taškų realizavimui. Mokiniai turės galimybę įgytus kūrybinės saviraiškos gebėjimus atskleisti dalyvaudami Centro, miesto organizuojamuose renginiuose, kalendorinių švenčių metu, teminėse vakaronėse, edukacijose, teatro studijų programų integruotuose užsiėmimuose ir pan.
Specialaus pasirengimo nereikia

 

Atnaujinta 2021 03 16