Tautodailės studija „Šlamutis“. Tapyba, grafika (7-19 m.)

Kviečiame susipažinti nuotoliniu būdu  VERBOS

Mokytoja
Dalia Žiurkelienė

El. pašto adresas
daliadali@gmail.com; dalia.ziurkeliene@ktkc.lt

Telefono numeris
862565218

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, VDA, 1992 m. dailininko pedagogo kvalifikacija, neformaliojo švietimo (dailės ir technologijų)  mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Tautodailės studijos „Šlamutis“ programa skirta 7-19 metų mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti (dailinis ugdymas), siekiant pagilinti ugdytinių socialinę, asmeninę, bendravimo kompetencijas: ugdytiniai išmoks pozityviai vertinti savo ar draugų darbą, bendrauti tarpusavyje, išlaukti savo eilės žaidžiant, išklausyti kitą, vaikams  bus įdiegti dailės suvokimo pradmenys per tautodailę ir etninę kultūrą, patirs plastinės raiškos įdomumą: spalvinės, grafinės, erdvinės, pagrindinių dailės rūšių, sukurs originalias dovanėles sau, šeimos nariams, draugams. Programa skirta įdomiam bei produktyviam laisvalaikiui praleisti, organizuojant savo darbų parodas, lankantis dailininkų parodose, būnant gamtoje, išvykose, ekskursijose.

Specialaus pasirengimo nereikia.

2019 metais „Šlamučio“ auklėtiniai dalyvavo miesto, respublikiniuose bei tarptautiniuose vaikų piešinių konkursuose. Tarptautiniame piešinių ir fotografijos darbų konkurse „Trijų spalvų istorija“, skirtame Pasaulio lietuvių metams.
Justė Baranskytė, 11-14 metų amžiaus grupėje, tapo 3 vietos laimėtoja.

Atnaujinta 2020 03 27