Tautodailės studija „Šlamutis“. Tapyba, grafika (7-19 m.)

Mokytoja

Dalia ŽIURKELIENĖ
Mob. 8-625-65218

Kvalifikacija – neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja metodininkė. Baigė Vilniaus dailės akademiją 1992 m., įgijo dailės pedagogo specialybę (dailininko pedagogo kvalifikacija)

Tautodailės studijos „Šlamutis“ programa skirta pradinių ir pagrindinių klasių mokiniams. Programos temos glaudžiai siejamos su tautos menu, tradicijomis, tautinėmis šventėmis, tautine simbolika, ornamentu. Užsiėmimų metu mokiniai kūrybiškai ir turiningai praleidžia laisvalaikį, susipažįsta su taikomosios ir dekoratyviosios dailės rūšimis, įvairiomis dailės raiškos priemonėmis bei technikomis. Kūrybos procesu mokiniai perteikia savo mintis ir išgyvenimus, sukurtais darbais puošia ne tik studijos bet ir kitas aplinkas. Studijos mokinių geriausi grafikos, tapybos, koliažo darbai buvo eksponuoti miesto, respublikinėse bei tarptautinėse parodose ir gerai įvertinti. 2011 metais dalyvauta tarptautinėje parodoje „Karališkoji M.K. Čiurlionio pasaka”, kur 1 studijos dalyvis tapo laureatu, o 5 mokiniai buvo diplomantai. 2012 metais Ukrainoje vykusiame tarptautiniame konkurse „Planetoje draugauja vaikai“ 3 studijos „Šlamutis“ mokiniai tapo laureatais. 2014 metais tarptautiniame konkurse „Skrydis gelbėjantis gyvybes“ 2 mokiniai tapo laureatais. Studijos veikla gerai įvertinta ir Kauno miesto savivaldybės: už puikius mokinių pasiekimus šalies ir tarptautiniuose konkursuose Kauno tautinės kultūros centro Tautodailės studijos „Šlamutis“ mokytojai buvo pareikšta Kauno miesto Mero padėka.

Kūryba ir darbas vienija mus – vaikus, mokytoją ir tėvus, o prisilietimas prie tautodailės padeda suprasti savo šaknų esmę. Mieli vaikai, visada esate laukiami mūsų studijoje, ateikite ir tapkite kūrėjais!

Atnaujinta 2018 03 06