Studija ,,Šlamutis“

Mokytojas
Gvidas Latakas

El. pašto adresas
gvidas.latakas@ktkc.lt

Telefono numeris
867584185

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, neformaliojo švietimo ( dailės ) mokytojas metodininkas

Studijos  programa yra skirta 6-19 metų mokiniams. Iki 2021 m. rugsėjo 1 d. studija vadinosi „Spingsulė“. Tautodailės bei profesionaliojo meno pagalba bus tenkinamas saviraiškos poreikis tapyti, komponuoti, įgyti bei gilinti žinias ir supratimą apie šias meno veiklas. Programa ugdys kūrybiškumą, leis įgyti specifinių tapymo bei komponavimo gebėjimų ir kompetencijų, etikos įgūdžių bendraujant, skatins bendradarbiavimą. Ugdytiniai suvoks tautinio tapatumo esmę ir įgis etnokultūrinį raštingumą,  išmoks pažinti ir vertinti savo tautos tradicinę kultūrą ir Lietuvos šiandieninį kultūrinį gyvenimą. Senosios kultūros gyvybingumo ir nuolatinio atsinaujinimo suvokimas, sąsajos ir skirtumai su kitomis kultūromis, ugdys kultūros puoselėtoją,  kuris didžiuojasi savo kultūra ir gerbia kitų tautų  kultūras.

Specialaus pasirengimo nereikia.

2018-2019 m.m ugdytiniai dalyvavo respublikiniame moksleivių tautodailės konkurse „Sidabro vainikėlis“. Komisija, įvertinusi konkursinę moksleivių liaudies dailės Kauno regiono parodą „Sidabro vainikėlis“, išrinko geriausius darbus. Į pirmąsias vietas jaunesniojo amžiaus (4-14 metų) kategorijoje pateko ir  „Spingsulės“ narys Faustas Navakauskas. Jis sukūrė archainį papuošalą ant kaklo. Sveikiname.

Atnaujinta 2021 11 26