Studija ,,Spingsulė“ (7-19 m.)

Mokytojas
Gvidas Latakas

El. pašto adresas
latakasgvidas@gmail.com

Telefono numeris
867584185

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, Vilniaus dailės akademija, 2006 m., tapybos menų bakalauro laipsnis, menų magistro laipsnis, neformaliojo švietimo ( dailės ) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Tapybos studijos  „Spingsulė“ programa 7-19 metų mokiniams. Tautodailės bei profesionaliojo meno pagalba bus tenkinamas saviraiškos poreikis tapyti, komponuoti, įgyti bei gilinti žinias ir supratimą apie šias meno veiklas. Programa ugdys kūrybiškumą, leis įgyti specifinių tapymo bei komponavimo gebėjimų ir kompetencijų, etikos įgūdžių bendraujant, skatins bendradarbiavimą. Ugdytiniai suvoks tautinio tapatumo esmę ir įgis etnokultūrinį raštingumą,  išmoks pažinti ir vertinti savo tautos tradicinę kultūrą ir Lietuvos šiandieninį kultūrinį gyvenimą. Senosios kultūros gyvybingumo ir nuolatinio atsinaujinimo suvokimas, sąsajos ir skirtumai su kitomis kultūromis, ugdys kultūros puoselėtoją,  kuris didžiuojasi savo kultūra ir gerbia kitų tautų  kultūras.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Atnaujinta 2018 10 24