Studija ,,Pynimėlis“ (7-19 m.)

Mokytoja
1.  Jurgita Kilikauskienė
2. Drąsutė Zaukienė

El. pašto adresas
1. jurgita.ktkc@gmail.com
2. zaudraa@yahoo.com

Telefono numeris
1. 867329741
2. 867968024

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Aukštasis universitetinis, 1996 m. VDU etnologijos ir folkloristikos bakalauro kvalifikacija, 1999 m. VDU etnologijos magistro kvalifikacija, 2002 m. VDU etnokultūros mokytojo profesinė kvalifikacija, 2002 m. etikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, 2010 m. neformaliojo švietimo (etnokultūros ) vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 2015 m. neformaliojo švietimo (etninės kultūros ) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
2. Aukštasis universitetinis,2006 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, vyresnioji papildomojo ugdymo mokytoja. 

Tautodailės studijos „Pynimėlis“ programa skirta 1-12 klasių mokinių saviraiškos poreikiams tenkinti, siekiant pagilinti ugdytinių socialinę, asmeninę, bendravimo kompetencijas per tautodailinį ugdymą. Ugdytiniai išmoks pozityviai vertinti savo ar draugų darbą, bendrauti tarpusavyje, išlaukti savo eilės diskutuojant, klausiant, gebės išklausyti kitą, pažins etninę kultūrą per tautodailę, patirs meninės raiškos įdomumą (spalvinės, grafinės, erdvinės, pagrindinių dailės rūšių), sukurs originalias dovanėles sau, šeimos nariams, draugams. Programa skirta įdomiam bei produktyviam laisvalaikiui praleisti susipažįstant su tautodaile, organizuojant savo darbų parodas, lankantis dailininkų parodose, būnant gamtoje, išvykose, ekskursijose. Vaikas augs ir ugdysis kaip meninė asmenybė, kultūros vartotojas.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Atnaujinta 2018 10 24