Studija „Molinukas“ keramika (7-15 m.)

Mokytoja
Lina Audzevičiūtė

El. pašto adresas
lina.audzeviciute@gmail.com

Telefono numeris
862505474

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis,Vilniaus dailės akademija, taikomosios grafikos dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2010 m.

Tautodailės studijos „Molinukas“ programa skirta 7-15 metų mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, sudarant sąlygas atsiskleisti jų kūrybiniams, meniniams gebėjimams, susipažįstant su keramikos amato ypatumais. Užsiėmimų metu ugdytiniai, būdami saugioje aplinkoje, atlikdami įvairios tematikos kūrybines užduotis iš molio, susipažins su keramikos technikomis ir technologijomis, kurios praturtins naujomis žiniomis, leisiančiomis atlikti sudėtingesnes užduotis. Būdami tarp bendraminčių, kurdami pagal savo interesus, ugdytiniai turės didesnę  motyvaciją, aktyviau įsitrauks į veiklą, kurios metu tobulins pažinimo, bendravimo įgūdžius, meninius gebėjimus ir bendrąsias bei kultūrines kompetencijas, padėsiančias tapti aktyvesniais, sąmoningesniais. Bus sudaroma galimybė savo darbus eksponuoti KTKC, kitose įstaigose, pateikti konkursams.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Atnaujinta 2018 10 24