Studija ,,Langas“ (7-19 m.)

Mokytoja
Roma Kotryna Juškienė

El. pašto adresas
romakotryna.juskiene@ gmail.com

Telefono numeris
868792487

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, 1997 m. Vilniaus dailės akademiją, specialybė – taikomosios tekstilės bakalauras, menu bakalauro laipsnis, neformaliojo švietimo (dailės) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Tautodailės studijos „Langas“ (interjeras, eksterjeras, puošyba) programa skirta 7-19 metų mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, įgyjant asmeninių, socialinių, dalykinių kompetencijų per tautodailinę veiklą. Ugdytiniai formuosis kaip kūrybingos asmenybės, suvokiančios tautinio paveldo prasmę, gebančios įgytus meninius gebėjimus pritaikyti gyvenime, turės galimybę bendrauti, atsiskleisti, pažinti save ir šalia esantį, harmonizuoti save ir aplinką. Piešimo ir tapybos pagrindai, interjero kūrimas, dekoravimas, įvairių medžiagų panaudojimas, gaminant erdvinius gaminius, plėtos ugdytinių kūrybines galias. Parodų rengimas, kūrinių eksponavimas, dalyvavimas parodose, renginiuose leis įgyti organizacinių gebėjimų, socialinių kompetencijų.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Atnaujinta 2018 10 30