Studija „Auksarankiai“ (7-19 m.)

Mokytoja
Rolanda Girskienė

El. pašto adresas
rolandag@gmail.com

Telefono numeris
865208623

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Išsilavinimas aukštasis, ŠPI, 1992 m., pradinio mokymo pedagogikos ir rusų kalbos ir literatūros specialybė, pradinių klasių mokytojos ir pagrindinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija, pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija; 2007 m. VDU  edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Tautodailės studijos ,,Auksarankiai“ programa skirta 7-19 metų mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, diegiant modernias šiuolaikines technologijas į ugdymą etnine kultūra. Užsiėmimų metu ugdytiniai susipažins su pagrindinėmis lietuvių kalendorinėmis šventėmis, aptars šeimos ir giminės tradicijas, jaus atsakomybę ir pareigą jas puoselėti, nagrinės su tradiciniais darbais ir amatais susijusią liaudies kūrybą. Susipažins su įvairiomis technologijomis, patys kurs kūrybinius darbus ne tik  iš natūralių  medžiagų, bet ir piešdami kompiuteriu. Praktinis ir tikslingas šiuolaikinių IKT panaudojimas didins programą pasirinkusiųjų motyvaciją kurti ir domėtis tautiniu paveldu,  sudarys prielaidas plėtoti technologines kompetencijas, suvokiant save kaip etninės kultūros kūrėją, skleidėją ir puoselėtoją.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Studijos puslapis Facebook’e

 

Atnaujinta 2019 06 27