Studija „Auksarankiai“ (7-10 m.)

Mokytoja

Rolanda GIRSKIENĖ
Mob. tel.: 8 652 08623
El. paštas: rolandag@gmail.com

Kvalifikacija – pradinių klasių vyr. mokytoja. 1992 m. Šiaulių pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogikos ir rusų kalbos ir literatūros specialybė (pradinių klasių mokytojos ir pagrindinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija). 2007 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

Studijos puslapis Facebook’e

Seniai seniai gyveno… Taip prasideda dauguma lietuviškų pasakų. O pasaka, tai išminties ir fantazijos šalis. Vienoje iš jų pasakojama, kad dievas Teliavelis nukalė Saulę. O saulė mums šviečia iki šiol. Manau, kad tas darbštumo, kūrybos ir svajonių dievas gyvena kiekvieno vaiko širdyje, nes vaikai iš prigimties savyje nešiojasi 99 talentus ir kasdien augdami, deja, juos išbarsto pakeliui nepanaudotus. O kai pagaliau suauga ir iš tų 99 belieka tik maža dalelytė. Augti tikrai lengviau, kai žinai, kas esi ir kur tavo šaknys. Todėl nuoširdžiai tikiu, kad mūsų etninės kultūros ir tautodailės  palikimas padės išsaugoti gal ne visus 99 talentus, bet daugiau už tą mažą dalelytę.

Tautodailė tai ne tik klumpės ir pasakos, tai kur kas daugiau. Tai neišsiamiama kraičio skrynia, kurią mums paliko protėviai, į ją sudėję mus supančio pasaulio suvokimą, darną su gamta ir savimi pačiu, tradicines mūsų šventes, kulinarinį paveldą, sutartines, žaidimus, tautosaką, amatus ir daugybę kitų dalykų.

Tautodailės studijoje ,,Auksarankiai“ vaikai patenkins saviraiškos poreikius, susipažins su tradiciniais darbais ir senoviniais amatais, išmoks kūrybiškai pasidaryti darbelių iš gamtinės medžiagos, lipdyti iš molio, aplikuoti, karpyti karpinius, pinti iš virvelių. Gyvenimas nestovi vietoje, tad vaikai įgis meninės raiškos bei IT praktinio naudojimo pradmenis. Praktinis ir tikslingas šiuolaikinių IT panaudojimas didins vaikų motyvaciją kurti ir domėjimąsi paveldu. Užsiėmimų metu mokysis pasakojamosios, smulkiosios, tautosakos, taip įgis daugiau pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais. Mokytojos padedami aptars gamtos reiškinių, augalijos ir gyvūnijos įvaizdžius tradicinėje pasaulėžiūroje ir tautosakoje, ugdysis pagarbą gamtai. Mokiniai susipažins su kalendorinėmis šventėmis. Nagrinės švenčių reikšmę ir prasmę, palygins su naujomis šventėmis. Žaisdami, eidami ratelius, darydami darbelius, būdami gamtoje, piešdami, rašydami, rengdami skaidrių pristatymus kompiuteriu, žiūrėdami dokumentinę video medžiagą vaikai lavins komunikavimo, bendradarbiavimo, komandinio darbo, socialumo, iniciatyvumo ir kūrybingumo kompetencijas. Vaikai aptars šeimos ir giminės tradicijas, ugdysis atsakomybę ir pareigą jas puoselėti. Programa supažindins ir turtins mokinių žinias apie gimtąjį kraštą, jo istoriją, etninį savitumą, meninį paveldą, puoselės meilę gimtajam kraštui ir Tėvynei.

Atnaujinta 2018 02 20