Vaikų tautinių šokių ansamblis „Kukutis“ (7-11 m.)

Mokytoja
Margarita Tomkevičiūtė

El. pašto adresas
margarita.tomkeviciute@ktkc.lt

Telefono numeris
861031329

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Išsilavinimas aukštasis, LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultetas, 1981 m., kultūros – švietimo darbuotojo baletmeisterio – pedagogo kvalifikacija, kultūros –  švietimo darbo specialybė, choreografijos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Vaikų tautinių šokių ansamblio ,,Kukutis” programa skirta 7-11 metų  mokiniams, norintiems pažinti save per meninę veiklą, atskleidžiant ir lavinant meninius gebėjimus tautinio šokio pagalba, siekiant pažinti ir suprasti savo kūno galias, per šokį patenkinti prigimtinį poreikį judėti. Vaikai bendraudami ir būdami kolektyve įgaus etninės, estetinės ir kultūrinės patirties pagrindų, lavins dalykines ir bendrąsias kompetencijas, dalinsis įgyta patirtimi ir įspūdžiais, ugdysis gebėjimą vertinti savo, partnerio ir grupės veiklą. Šios programos paskirtis – įgyti socialinių, asmeninių bei  specifinės srities –  lietuvių liaudies tautinio šokio dalykinių kompetencijų, tenkinant vaikų saviraiškos poreikį šokti, dalyvauti meno kolektyvo veikloje. Užsiėmimų metu ne tik įgis tautinio šokio kompetencijų, bet ir įdomiai praleis laiką saugioje aplinkoje.

Specialaus pasirengimo nereikia.

2018-11-23  „Kukutis“ buvo išvykęs į Marijampolės Multi centrą. Fotoreportaže – smagios užsiėmimų akimirkos.

Daugiau SKAITYTI Kukutis

Atnaujinta 2020 09 24