Vaikų folkloro ansamblis „Žemynėlė“ (7-11 m.)

Mokytoja
Alvija Freidgeim

El. pašto adresas
alvija 80@gmail.com

Telefono numeris
867763416

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, LMTA, 2005, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis, Juozo Gruodžio konservatorija, 1999 m., choro dirigentės, choro, ansamblio (artistės) kvalifikacija, choro dirigavimo specialybė, pradinių klasių vyresniosios muzikos  mokytojo kvalifikacinė kategorija

Vaikų folkloro ansamblio „Žemynėlė“ programa skirta 7-11 metų mokiniams, norintiems tenkinti saviraiškos poreikį dalyvaujant folkloro ansamblyje „Žemynėlė“, įgyjant etninės kultūros pažinimo ir socialinę kompetenciją: išmokti šokti, dainuoti, muzikuoti liaudiškai, pozityviai vertinti savo ar draugų darbą, bendrauti tarpusavyje, išlaukti savo eilės žaidžiant, išklausyti kitą, sukurti originalias dovanėles sau, šeimos nariams, draugams. Dalyvaudami ansamblio veikloje  ugdytiniai žaismingai, kūrybingai susipažins su visomis tautosakos rūšimis (pasakojamąja, smulkiąja tautosaka, žaidinimais, žaidimais, instrumentine muzika). Šioje programoje ugdytiniai netiesiogiai, per žaidimus, pasakas, muziką gebės identifikuoti save, lavės  jų saviraiška, stiprės vertybinės nuostatos, turtės žodynas, patys bandys spręsti savo amžiaus vaikams kilsiančias problemas.

Specialaus pasirengimo nereikia.

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Atnaujinta 2019 01 24