Vaikų folkloro ansamblis „Žemynėlė“ (6-12 m.)

Mokytoja
Alvija Freidgeim

El. pašto adresas
alvija.freidgeim@ktkc.lt

Telefono numeris
867763416

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, LMTA, 2005, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis, Juozo Gruodžio konservatorija, 1999 m., choro dirigentės, choro, ansamblio (artistės) kvalifikacija, choro dirigavimo specialybė, pradinių klasių vyresniosios muzikos  mokytojo kvalifikacinė kategorija

Vaikų folkloro ansamblio „Žemynėlė“ programa skirta 7-11 metų mokiniams, norintiems tenkinti saviraiškos poreikį dalyvaujant folkloro ansamblyje „Žemynėlė“, įgyjant etninės kultūros pažinimo ir socialinę kompetenciją: išmokti šokti, dainuoti, muzikuoti liaudiškai, pozityviai vertinti savo ar draugų darbą, bendrauti tarpusavyje, išlaukti savo eilės žaidžiant, išklausyti kitą, sukurti originalias dovanėles sau, šeimos nariams, draugams. Dalyvaudami ansamblio veikloje  ugdytiniai žaismingai, kūrybingai susipažins su visomis tautosakos rūšimis (pasakojamąja, smulkiąja tautosaka, žaidinimais, žaidimais, instrumentine muzika). Šioje programoje ugdytiniai netiesiogiai, per žaidimus, pasakas, muziką gebės identifikuoti save, lavės  jų saviraiška, stiprės vertybinės nuostatos, turtės žodynas, patys bandys spręsti savo amžiaus vaikams kilsiančias problemas.

Specialaus pasirengimo nereikia.

2019 Kovo 15 dieną gausus Kauno tautinės kultūros centro ugdytinių būrys dalyvavo tautosakos atlikėjų – solistų konkurso „Tramtatulis“ Kauno ture ir tapo laureatais. Sveikiname solistę Liną Puodžiūnaitę (mokyt. A. Freidgeim)

Mokyklos folkloro ansamblių vaikai balandžio 28 dieną (sekmadienį) dalyvavo prie Kauno pilies vykusioje miesto šventėje „Vaikų Velykėlės“. Vaikai porino oracijas, dainavo sūpuoklines ir Velykines
dainas, šoko ratelius ir liaudiškus šokius. Po koncerto dalyvavo edukacinėje programoje „Per Kauną rieda margutis“.

DAUGIAU SKAITYTI – 2018-2019 m.m veikla 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Atnaujinta 2019 11 04