Vaikų folkloro ansamblis „ŽEMYNĖLĖ“ (4-10 m.)

Mokytoja

 

Alvija FREIDGEIM
Mob. tel.: 867763416
El.paštas: alvija80@gmail.com

Kvalifikacija – pradinių klasių vyresnioji muzikos mokytoja, choro (ansamblio) artistės kvalifikacija; specialybė – choro dirigavimo, Kauno J.Gruodžio konservatorija. 1999 m. Mokytojo profesinė kvalifikacija, muziko magistro kvalifikacinis laipsnis, 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija.

Vaikų folkloro ansamblis „ŽEMYNĖLĖ“
Programa skirta 15 asmenų folkloro ansambliui, 4-10metų amžiaus vaikų grupei.
Ansamblio veikla skirta vaikų pažinimo, lavinimosi bei saviraiškos poreikiams tenkinti, kalbiniams įgūdžiams formuoti, naudojant senuosius tradicinius kūrinius bei šiuolaikinę vaikų žodinę kūrybą. Veiklos metu vaikai supažindinami su lietuvių senąja kultūra, dvasinėmis vertybėmis. Supažindinami su lietuvių liaudies smulkiąją bei pasakojamąja tautosaka, pasitelkiant pasakas, mįsles, patarles, priežodžius.
Žaidimų metu lavinamas vaikų gebėjimas bendrauti bei bendradarbiauti, ugdoma valia, pasitikėjimas savo jėgomis.
Sudaromos sąlygos įvairių kalendorinių švenčių bei išvykų metu pažinti gimtojo krašto istoriją, kultūrą, muziką.
Iki 2015 metų vasaros ansambliui vadovavo Diana Gudynienė.

Atnaujinta 2018 02 23