Vaikų folkloro ansamblis ,,Pliauškutis“ (4-10 m.)

Mokytoja

Skaistė Blinstrubaitė
Mob.tel. 8636 82 375
El.paštas:

Kvalifikacija – baigė Kauno 1-oji muzikos mokyklą, kanklių 6-erių metų programą, 2011 m. Nuo 2013-09-01 mokosi Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultete.

Vaikų folkloro ansamblio „Pliauškutis“ didžiausią dalyvių dalį sudaro ikimokyklinukai, dalis pradinių ir dar mažiau 4-5 klasių mokinių.
Vaikai labai dėmesingai priima visa, kas susiję su jais, su veikla. Siekiant, kad vaikai atpažintų lietuviškumą daugiakultūriame pasaulyje, būtina supažindinti su lietuvių liaudies tradicijomis, dainomis, šokiais ir žaidimais.
Pasitelkus žaidimo metodiką, ,,Pliauškutyje“ vaikams sudaromos sąlygos bendrauti, supažindinti ir išmokti smulkiosios tautosakos, tradicinės lietuviškos muzikos, puikiai leisti laiką ir natūraliai suvokti tai, kas brangu lietuviams.
Ansamblio dalyviai yra respublikinio vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „TRAMTATULIS“ dalyviai ir laureatai. Vaikai koncertuoja Kauno miesto renginiuose: „Atataria lamzdžiai“, „Jurgut, Jurgut, grok“, „Po Tėviškės dangum“. Dažnai koncertuoja lopšeliuose darželiuose, bendradarbiauja su kitomis ikimokyklinėmis įstaigomis, dalyvauja jų rengiamuose projektuose. Vaikai dažnai koncertuoja įvairių švenčių proga Eigulių seniūnijoje. Vaikų folkloro ansamblis „Pliauškutis“ rengia bendras vaikų ir tėvų vakarones, kurių metu mažieji folkloristai randa ko pamokyti netgi suaugusius.

Iki 2015 metų vasaros ansambliui vadovavo Diana Gudynienė

Atnaujinta 2018 03 06