Tradicinių kanklių studija ,,Luotelė“

Mokytojai

Valė Dervinienė, tel. 861842667, el. p. vale.derviniene@ktkc.lt
Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, muzikos mokytoja ekspertė

Giedrė Brazauskienė, el.p. giedre.brazauskiene@ktkc.lt
Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis, neformaliojo švietimo  mokytoja

Tradicinių kanklių studijos „Luotelė“ programa skirta 6-19 metų mokinių kūrybinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant muzikavimo bei koncertavimo kanklėmis kompetencijas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, siekiant  perteikti  liaudiško grojimo tradicinėmis kanklėmis, dainavimo tradiciją. Vaikai  bus ugdomi kaip asmenybės, gebančios savarankiškai, atsakingai ir kūrybingai veikti visuomenėje bei pritaikyti savo gebėjimus prie nuolat kintančios aplinkos, pažins lietuvių tradicijas, bus ugdomi kaip tradicijų tęsėjai šiuolaikinėje aplinkoje.

Specialaus pasirengimo nereikalaujama.

Jaunosios kanklininkės dalyvauja ir nuolat koncertuoja Kauno tautinės centro renginiuose, miesto šventėse bei folkloro festivaliuose.

Atnaujinta 2021 11 29