Tradicinių kanklių studija ,,Luotelė“ (7-19 m.)

Mokytojos
1. Valė Dervinienė
2. Vita Braziulienė

El. pašto adresas
1. valederviniene@inbox.lt
2. vita.braziuliene@gmail.com

Telefono numeris
1. 861842667
2. 834647370

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Aukštasis universitetinis, 1990 m., Lietuvos konservatorija, dėstytojo, kamerinio ansamblio artisto kvalifikacija; 2002 m. muzikos (kanklių) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2. Aukštasis universitetinis, 1985 m., VVU,  istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybė, etninės kultūros mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Tradicinių kanklių studijos „Luotelė“ programa skirta 7-19 metų mokinių kūrybinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant muzikavimo bei koncertavimo kanklėmis kompetencijas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, siekiant  perteikti  liaudiško grojimo tradicinėmis kanklėmis, dainavimo tradiciją. Vaikai  bus ugdomi kaip asmenybės, gebančios savarankiškai, atsakingai ir kūrybingai veikti visuomenėje bei pritaikyti savo gebėjimus prie nuolat kintančios aplinkos, pažins lietuvių tradicijas, bus ugdomi kaip tradicijų tęsėjai šiuolaikinėje aplinkoje.

Specialaus pasirengimo nereikalaujama.

Atnaujinta 2018 07 07