Tradicinių kanklių studija ,,Luotelė“ (6-19 m.)

Mokytojos
1. Valė Dervinienė, tel. 861842667, el. paštas vale.derviniene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, 1990 m., Lietuvos konservatorija, dėstytojo, kamerinio ansamblio artisto kvalifikacija; 2002 m. muzikos (kanklių) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2. Lijana Bartkaitė, tel. 860277188, el. paštas lijana.bartkaite@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis, 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, meno pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija

VEIKLA

Tradicinių kanklių studijos „Luotelė“ programa skirta 7-19 metų mokinių kūrybinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant muzikavimo bei koncertavimo kanklėmis kompetencijas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, siekiant  perteikti  liaudiško grojimo tradicinėmis kanklėmis, dainavimo tradiciją. Vaikai  bus ugdomi kaip asmenybės, gebančios savarankiškai, atsakingai ir kūrybingai veikti visuomenėje bei pritaikyti savo gebėjimus prie nuolat kintančios aplinkos, pažins lietuvių tradicijas, bus ugdomi kaip tradicijų tęsėjai šiuolaikinėje aplinkoje.

Specialaus pasirengimo nereikalaujama.

2018-2019 m.m. Jaunosios kanklininkės dalyvauja ir nuolat koncertuoja Kauno tautinės centro renginiuose, miesto šventėse bei folkloro festivaliuose.

(Informacija ruošiama)

Atnaujinta 2019 11 04