Tradicinių kanklių studija ,,Luotelė“ (7-19 m.)

Mokytojos
1. Valė Dervinienė
2. Lijana Bartkaitė

El. pašto adresas
1. valederviniene@inbox.lt
2. lijana.bartkaite@gmail.com

Telefono numeris
1. 861842667
2. 860277188

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Aukštasis universitetinis, 1990 m., Lietuvos konservatorija, dėstytojo, kamerinio ansamblio artisto kvalifikacija; 2002 m. muzikos (kanklių) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

2.Aukštasis, 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, meno pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija

Tradicinių kanklių studijos „Luotelė“ programa skirta 7-19 metų mokinių kūrybinių saviraiškos poreikių tenkinimui, ugdant muzikavimo bei koncertavimo kanklėmis kompetencijas, atsižvelgiant į ugdytinių amžių, siekiant  perteikti  liaudiško grojimo tradicinėmis kanklėmis, dainavimo tradiciją. Vaikai  bus ugdomi kaip asmenybės, gebančios savarankiškai, atsakingai ir kūrybingai veikti visuomenėje bei pritaikyti savo gebėjimus prie nuolat kintančios aplinkos, pažins lietuvių tradicijas, bus ugdomi kaip tradicijų tęsėjai šiuolaikinėje aplinkoje.

Specialaus pasirengimo nereikalaujama.

Atnaujinta 2018 10 24