Tradicinių kanklių studija ,,Luotelė“ (6-19 m.)

Mokytojos Valė Dervinienė, Vita Braziulienė

 

Valė DERVINIENĖ
Mob. tel. 8-618-42667

Kvalifikacija – muzikos (kanklių) mokytoja metodininkė, 1990 m. baigė Lietuvos konservatoriją, įgijo Kanklių specialybę (suteikta kamerinio ansamblio artisto kvalifikacija).

Kanklės – kukliai papuoštos, išskobtos iš vieno medžio gabalo, luotelio formos, mielo skambesio, apeiginis lietuvių instrumentas.

Programa skirta 6-19 m. vaikams. Tęsiant senąsias kankliavimo tradicijas, būrelio nariai mokomi kankliuoti devyniastygėmis ir dvylikastygėmis kanklėmis senuosius šokius, dainuoti autentiškas liaudies dainas, giesmes. Būrelį lanko nemokantys kankliuoti įvairaus amžiaus vaikai. Darbas vyksta individualiai. Vaikai įgauna praktinių kankliavimo, dainavimo įgūdžių, vėliau geba muzikuoti namų aplinkoje, net koncertuoti.

Atnaujinta 2018 03 06