Linksmoji armonika (7-19 m.)

Mokytojas
Algirdas Kasperavičius

El. pašto adresas
algirdaskasp@gmail.com

Telefono numeris
8 600 08929

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Išsilavinimas aukštasis,  Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija, 1981 m., choro dirigavimo specialybė, choro dirigento ir chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija; etninės muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Liaudies instrumentų ansamblio „Linksmoji armonika“ programa skirta 7-19 metų mokinių asmeninėms socialinėms, dalykinėms kompetencijoms ugdyti, saviraiškos poreikiams tenkinti per meninę – kūrybinę veiklą, grojant lietuvių tradicinę muziką dumpliniu instrumentu, armonika, ansamblyje ir individualiai, iš klausos ir natų.

Numatoma veikla leis atsiskleisti jaunos asmenybės kūrybingumui, meninei raiškai, skatins ugdytinio norą realizuoti save, puoselėti perteikiamas liaudiško muzikavimo tradicijas,  įgyti koncertinės patirties visuomeninėje veikloje, įdomiai, turiningai ir tikslingai praleidžiant laisvalaikį.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Kultūros ministerijos premija Algirdui Kasperavičiui PLAČIAU

Atnaujinta 2018 10 24