Linksmoji armonika

Mokytojas
Algirdas Kasperavičius

El. pašto adresas
algirdas.kasperavicius@ktkc.lt

Telefono numeris
8 600 08929

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Išsilavinimas aukštasis,  Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija, 1981 m., choro dirigavimo specialybė, choro dirigento ir chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija; etninės muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija. Kultūros ministerijos premija Algirdui Kasperavičiui PLAČIAU

Liaudies instrumentų ansamblio „Linksmoji armonika“ programa skirta 7-19 metų mokinių asmeninėms socialinėms, dalykinėms kompetencijoms ugdyti, saviraiškos poreikiams tenkinti per meninę – kūrybinę veiklą, grojant lietuvių tradicinę muziką dumpliniu instrumentu, armonika, ansamblyje ir individualiai, iš klausos ir natų.

Numatoma veikla leis atsiskleisti jaunos asmenybės kūrybingumui, meninei raiškai, skatins ugdytinio norą realizuoti save, puoselėti perteikiamas liaudiško muzikavimo tradicijas,  įgyti koncertinės patirties visuomeninėje veikloje, įdomiai, turiningai ir tikslingai praleidžiant laisvalaikį.

Specialaus pasirengimo nereikia.

2018-2019 m.m. jaunieji armonikieriai dalyvauja ir nuolat koncertuoja Kauno tautinės centro renginiuose, miesto šventėse, respublikiniuose konkursuose „Tramtatulis“ bei folkloro festivaliuose
(platesnė informacija ruošiama)

Atnaujinta 2021 09 21