Lietuvių liaudies instrumentų orkestras

Mokytojai

Gintaras Chockevičius  tel. 8 673 15826

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis, muzikos vyresnysis mokytojas

Valė Dervinienė tel. 8 618 42667, el. paštas vale.derviniene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis, muzikos mokytojas ekspertas

Lietuvių liaudies instrumentų orkestro programa skirta 7-19 metų mokiniams. Programos turinys suteikia galimybę ugdytiniams pasirinkti ugdomosios veiklos kryptį – grojimą tautiniais instrumentais, gebėjimus ir įgūdžius lavinant palankiomis ir saugiomis sąlygomis, muzikuojant ansamblyje ir pavieniui, patiems kuriant jaukią atmosferą.Formuojamos kelios grupės, atsižvelgiant į ugdytinių gebėjimą muzikuoti ir  norą groti pasirinktu instrumentu: birbyne, lamzdeliu, skrabalais, skudučiais, kanklėmis. Numatoma veikla leis atsiskleisti jaunos asmenybės kūrybingumui, meninei raiškai, skatins ugdytinio norą realizuoti save, plėtoti per muzikinę saviraišką asmenines, socialines, dalykines kompetencijas, įgyti koncertinės patirties dalyvaujant meno kolektyvo „Kalvelis”  koncertinėje – visuomeninėje veikloje, įdomiai, turiningai ir tikslingai praleidžiant laisvalaikį.

Pageidautinas minimalus muzikinis pasirengimas.

 Jaunieji muzikantai 2009 m. Kroatijoje, Ragac mieste tarptautiniame tautinių šokių kolektyvų festivalyje laimėjo Grand Prix.
2010 m. tarptautiniame tautinių šokių ansamblių konkurse ,,INTERNATIONAL GREAT PRIZE OF THE FOLKLORE“, Ispanijoje, Lloret De Mar mieste, ir tapo Grand Prix laimėtojai.
Orkestras yra nuolatinis tiek Kauno, tiek respublikinių Dainų švenčių dalyvis. nuolat koncertuoja Kauno mieste, Lietuvoje.

Atnaujinta 2021 11 29