Lietuvių liaudies instrumentų orkestras (7-19 m.)

Mokytojai
Gintaras Vilčiauskas

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis, Lietuvos muzikos akademija, 1998 m., menų (muzika) bakalauro kvalifikacinis laipsnis,  muzikos (birbynės) mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

tel. 867629299, el. paštas gintaras.vilciauskas@ktkc.lt

Valė Dervinienė

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis, Lietuvos konservatorija, 1990 m., dėstytoja kamerinio ansamblio artisto kvalifikacija, muzikos  mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

tel. 861842667, el. paštas vale.derviniene@ktkc.lt

Lietuvių liaudies instrumentų orkestro programa skirta 7-19 metų mokiniams. Programos turinys suteikia galimybę ugdytiniams pasirinkti ugdomosios veiklos kryptį – grojimą tautiniais instrumentais, gebėjimus ir įgūdžius lavinant palankiomis ir saugiomis sąlygomis, muzikuojant ansamblyje ir pavieniui, patiems kuriant jaukią atmosferą.Formuojamos kelios grupės, atsižvelgiant į ugdytinių gebėjimą muzikuoti ir  norą groti pasirinktu instrumentu: birbyne, lamzdeliu, skrabalais, skudučiais, kanklėmis. Numatoma veikla leis atsiskleisti jaunos asmenybės kūrybingumui, meninei raiškai, skatins ugdytinio norą realizuoti save, plėtoti per muzikinę saviraišką asmenines, socialines, dalykines kompetencijas, įgyti koncertinės patirties dalyvaujant meno kolektyvo „Kalvelis”  koncertinėje – visuomeninėje veikloje, įdomiai, turiningai ir tikslingai praleidžiant laisvalaikį.

Pageidautinas minimalus muzikinis pasirengimas.

Trumpa istorija

 Jaunieji muzikantai 2009 m. dalyvavo Kroatijoje, Ragac mieste tarptautiniame tautinių šokių kolektyvų festivalyje ir laimėjo Grand Prix.
2010 m. tarptautiniame tautinių šokių ansamblių konkurse ,,INTERNATIONAL GREAT PRIZE OF THE FOLKLORE“, Ispanijoje, Lloret De Mar mieste, ir tapo Grand Prix laimėtojai.
Orkestras yra nuolatinis tiek Kauno, tiek respublikinių Dainų švenčių dalyvis.
2018-2019 m.m. nuolat koncertuoja Kauno mieste, Lietuvoje.
(Informacija ruošiama)

Atnaujinta 2019 11 04