Folkloro ansamblis „Tautinukai“ (7-11 m.)

Mokytoja
Gražina Kepežinskienė

El. pašto adresas
grazina.kepezinskiene@ktkc.lt

Telefono numeris
867612831

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, 1980 m. Lietuvos TSR valstybinę konservatorija, choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija; 2005 m. muzikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Folkloro ansamblio ,,Tautinukai” programa skirta 7-11 metų mokiniams, norintiems tenkinti saviraiškos poreikius ir įgyti asmeninių, socialinių, meninių kompetencijų, dalyvaujant folkloro ansamblyje „Tautinukai“. Ugdytiniai lavės kaip asmenybės, gebančios atsakingai ir kūrybingai veikti. Šia programa siekiama perteikti vaikams liaudiško muzikavimo (kanklės, skudučiai, šiaudo birbynė, molinukai, tarškynės ir kt.), dainavimo (liaudies dainos, vaikų dainos, oliavimai, raliavimai, ganymo šūksniai, būrimai, ganymo dainelės ir kt.) bei šokio tradiciją, siekiant ją perimti ir tęsti.

Specialaus pasirengimo nereikia.

2020 sausio 13 dieną folkloro ansambliai „Tautinukai“ ir „Žemynėlė“ dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ – paminėjo Sausio 13-osios dieną. Apie to meto tragiškus istorinius įvykius pasakojo mokytojos Alvyda Česienė ir Gražina Kepežinskienė, kuri tą naktį buvo prie TV bokšto ir savo akimis matė šiuos tragiškus įvykius.

Folkloro ansamblio vaikai 2019 m. balandžio 28 dieną, per Atvelykį, dalyvavo prie Kauno pilies vykusioje miesto šventėje „Vaikų Velykėlės“. Vaikai porino oracijas, dainavo sūpuoklines ir velykines dainas, šoko ratelius ir liaudiškus šokius. Po koncerto dalyvavo edukacinėje programoje „Per Kauną rieda margutis“.

Gegužės 8 dieną „Tautinukai“ kartu su kitais kolektyvais „Šilo“ pradinėje mokykloje surengė savo tėveliams koncertą „Muzikos vėrinys Mamai“. Vaikai kankliavo, dainavo, skambino cimbolais, porino lietuvių liaudies patarles, parodė kūrybinę – kraštotyrinę programą „Prie Nemuno ir Neries“.

IŠKILIEJI LIETUVOS METŲ MOKYTOJAI
Žurnalas „Reitingai“ paskelbė Lietuvos Iškiliausiųjų mokytojų sąrašą, kurių tarpe paminėtos mūsų
pedagogės, tai būrelio „Tautinukai“ vadovė, muzikos mokytoja ekspertė Gražina Kepežinskienė. Sveikiname ir didžiuojamės mūsų mokytoja.

Daugiau skaitykite 

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Atnaujinta 2020 01 14