Folkloro ansamblis „Tautinukai“ (7-11 m.)

Mokytoja
Gražina Kepežinskienė

El. pašto adresas
grazina.kepezinskiene@gmail.com

Telefono numeris
867612831

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis universitetinis, 1980 m. Lietuvos TSR valstybinę konservatorija, choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija; 2005 m. muzikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.

Folkloro ansamblio ,,Tautinukai” programa skirta 7-11 metų mokiniams, norintiems tenkinti saviraiškos poreikius ir įgyti asmeninių, socialinių, meninių kompetencijų, dalyvaujant folkloro ansamblyje „Tautinukai“. Ugdytiniai lavės kaip asmenybės, gebančios atsakingai ir kūrybingai veikti. Šia programa siekiama perteikti vaikams liaudiško muzikavimo (kanklės, skudučiai, šiaudo birbynė, molinukai, tarškynės ir kt.), dainavimo (liaudies dainos, vaikų dainos, oliavimai, raliavimai, ganymo šūksniai, būrimai, ganymo dainelės ir kt.) bei šokio tradiciją, siekiant ją perimti ir tęsti.

Specialaus pasirengimo nereikia.

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Atnaujinta 2018 10 24