Folkloro ansamblis „TAUTINUKAI“ (7-10 m.)

Vadovė

Gražina KEPEŽINSKIENĖ
Mob. tel.: 8 676 12 831

Vadovės kvalifikacija – muzikos mokytoja ekspertė. Vilniaus valstybinė konservatorija, 1980 m. Choro dirigavimo specialybė (chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija)

FOLKLORO ANSAMBLIS „TAUTINUKAI“

Folkloro ansamblį „Tautinukai“ sudaro dvi grupės: kanklių bei dainavimo ir šokio. Jame dalyvauja per 30 vaikų. Vaikai dalyvauja ne tik Tautinės kultūros centro bei „Šilo“ pradinės mokyklos renginiuose, bet koncertuoja ir miesto renginiuose, konkursuose. Jau rugsėjo mėnesį ansamblio vaikai įsijungia į tarptautinio festivalio „Baltų raštai“ renginius, metų eigoje dalyvauja respublikiniame tautosakos festivalyje – konkurse „Tautosakos malūnas“, miesto mokyklų etninės kultūros viktorinoje „Kalbus kalba, darbus dirba“ bei folklorinių šokių varžytuvėse „Patrepsyne“, rengia Užgavėnių šventes Panemunės mikrorajono bei Panemunės Senelių namų gyventojams. Daug ansambliečiai koncertuoja mokykloje mokiniams, tėvams bei mokyklos svečiams: renginiai „Rudens lygiadienis – Šv. Mato diena“ ir „Simajudo turgus“, ikimokyklinių įstaigų pedagogams ir vadovams, advento koncertas tėvams, koncertas visuotiniame tėvų susirinkime, edukacinės pamokos („Aukštaitijos regiono muzikos ir šokio ypatumai“, „Žemaitijos regiono muzikos ir šokio ypatumai“), Abėcėlės bei mokslo metų užbaigimo šventės ir kt.

Ugdytiniai noriai mokosi įvairių regionų lietuvių liaudies dainų (20), piemenėlių ganymo dainų (5), liaudiškų ratelių (Advento, Užgavėnių ir kt.) bei šokių (10). Autentiškos liaudies dainos šventei „Po tėviškės dangum“  parengė 15 lietuvių liaudies dainų. Vaikai mokosi dainuoti solo bei dainuoti kartu (vienbalsės ir dvibalsės dainos), pažinti smulkiosios tautosakos pavyzdžius, papročius bei tradicijas.

Etnokultūros renginyje „Simajudo turgus“ apdovanoti nominacija „Už geriausiai menamas mįsles“, miesto pradinių mokyklų etninės kultūros viktorinoje „Kalbus kalba, darbus dirba“ – nominacija už originaliausią prisistatymą, tautosakos festivalyje „Gyvenu, Lietuva“ 18 ugdytinių buvo apdovanoti I ir II laipsnio Diplomais. Dauguma „Tautinukų“ narių dalyvavo 2015 m. Kauno miesto moksleivių dainų šventėje „Mano miestas“.

Daugelis renginių, kuriuose dalyvauja „Tautinukai“ kartu su kitais renginių dalyviais užfiksuota TV „Pūkas“ laidose „Kur Nemunėlios teka“:
2013 10 26  – renginys „Simajudo turgus” „Šilo” pradinėje mokykloje,
2014 03 08 – festivalis „Tautosakos malūnas” KTKC,
2014 03 29 –  miesto etninės kultūros viktorina „Kalbus kalba, darbus dirba”,
2014 05 31 – renginys „Esame, buvome, būsime „Šilinukai” karininkų ramovėje.

Advento koncertas, kuriame koncertuoja „Tautinukai” bei „Kukučio” šokėjai patalpinti tėvų iniciatyva į youtube (www.com Advento koncertas „Šilo” pradinėje mokykloje).

Mokytoja Gražina Kepežinskienė

Atnaujinta 2018 02 20