Folkloro ansamblis ,,Sodailio“ (6-19 m.)

Rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu

Paklausykime ir sekime kartu Lietuviškas pasakas. Ar atpažinsite kokie instrumentai ten skamba, kokie garsai ir ką tos pasakos sako. PASAKĄ KLAUSYTI      PASAKOS

(Informacija bus patikslinta vėliau, atsižvelgiant į situaciją dėl karantino)

Mokytoja
Jūratė Dailydėnienė

El. pašto adresas
 jurate.dailydeniene@ktkc.lt,

Telefono numeris
8 603 26943

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Išsilavinimas – aukštasis. Neformaliojo švietimo vyresnioji mokytoja

Folkloro ansamblio ,,Sodailio” programa skirta 6-19 metų vaikų ir mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, plėtojant komunikacines, asmenines ir pilietines kompetencijas, folklorinio muzikavimo gebėjimus,  atliekant šiuolaikines ir senąsias lietuvių liaudies dainas, muzikuojant įvairiais muzikos instrumentais. Užsiėmimių metu ugdomos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, gebėjimas organizuoti ir vesti, savarankiškai atlikti lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, šokius. Visa tai sprendžiant kūrybiškai, pasitikint savimi ir aplinkiniais, siekiant pažinti savo tautos dvasinę kultūrą, dorines vertybes, įtraukiant šiuolaikines priemones. Ugdytiniai turiningai leis laiką neformalioje aplinkoje (užsiėmimuose, popietėse, vakaronėse, kūrybinėse stovyklose), dainuos, dalyvaus koncertinėje veikloje, sustiprins save kaip asmenybę, suvokiančią tautinio tapatumo prasmę.

Gitara

Specialaus pasirengimo nereikia.

Trumpa istorija

Kauno tautinės kultūros centro jaunimo ansamblis ,,Sodailio“ gyvuoja nuo 2009 metų. Ansamblis aktyviai dalyvauja tautinės kultūros centro veikloje, Kauno miesto kultūriniame gyvenime. 2014 m. lapkričio 19 d. Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18, vyko „Sodailio“ kompaktinės plokštelės pristatymas.

 

2022 m. birželio 10 d. folkloro ansamblis „Sodailio“ koncertavo Kauno Žaliakalnio progimnazijoje renginyje „Pasitikime vasarą muzikoje“.
Mokinių akyse spindėjo džiaugsmas. šias mokslo metais koncertavo iš Ukrainos Poltavos miesto du mokiniai sesuo su broliu, kurie džiaugsmingai įsiliejo į mūsų grojančių mokinių būrį.
 

Atnaujinta 2022 06 21