Folkloro ansamblis ,,Sodailio“ (6-19 m.)

Rekomenduojame susipažinti nuotoliniu būdu

Paklausykime ir sekime kartu Lietuviškas pasakas. Ar atpažinsite kokie instrumentai ten skamba, kokie garsai ir ką tos pasakos sako. PASAKĄ KLAUSYTI      PASAKOS

(Informacija bus patikslinta vėliau, atsižvelgiant į situaciją dėl karantino)

Mokytoja
Beatričė Stanaitytė

El. pašto adresas
beatrice.stanaityte@ktkc.lt

Telefono numeris
8 68223108

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Vidurinis, 2015 m., Kauno I-oji muzikos mokykla, 2008 m., nuo 2015 m. yra Vilniaus dailės akademijos Kauno fakuleto nuolatinių (dieninių) nuosekliųjų bakalauro studijų taikomosios grafikos programos studentė

Folkloro ansamblio ,,Sodailio” programa skirta 6-19 metų vaikų ir mokinių saviraiškos poreikių tenkinimui, plėtojant komunikacines, asmenines ir pilietines kompetencijas, folklorinio muzikavimo gebėjimus,  atliekant autentiškas senąsias lietuvių liaudies dainas, sutartines, giesmes, muzikuojant liaudies muzikos instrumentais. Užsiėmimių metu ugdomos bendravimo ir bendradarbiavimo kompetencijos, gebėjimas organizuoti ir vesti, savarankiškai atlikti lietuvių liaudies žaidimus, ratelius, šokius. Dėmesys skiriamas liaudiškam „turavojimui“, balso valdymui, lavinimui, atpalaidavimui – visa tai sprendžiant kūrybiškai, pasitikint savimi ir aplinkiniais, siekiant pažinti savo tautos dvasinę kultūrą, dorines vertybes ir skirti lietuvių tradicinį dainavimo būdą nuo kitokių dainavimo būdų. Ugdytiniai turiningai leis laiką neformalioje aplinkoje (užsiėmimuose, popietėse, vakaronėse, kūrybinėse stovyklose), dainuos, dalyvaus koncertinėje veikloje, sustiprins save kaip asmenybę, suvokiančią tautinio tapatumo prasmę.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Trumpa istorija

Kauno tautinės kultūros centro jaunimo ansamblis ,,Sodailio“ gyvuoja nuo 2009 metų. Ansamblis aktyviai dalyvauja tautinės kultūros centro veikloje, Kauno miesto kultūriniame gyvenime. 2014 m. lapkričio 19 d. Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18, vyko „Sodailio“ kompaktinės plokštelės pristatymas.

„Sodailio“ kasmet dalyvauja tarptautiniame vaikų ir jaunimo folkloro festivalyje „Baltų raštai“, miesto šventėje „Vaikų Velykėlės“, vakaronėse. (Platesnė informacija ruošiama)

NUOTRAUKŲ GALERIJA

Atnaujinta 2020 03 26