Metų ratas (6-10 m.)

Studija „Metų ratas“ 1 grupė

Mokytoja Dalia Kudžmaitienė, tel. 8 612 76267 dalia.kudzmaitiene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, 1987 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija, 2007 m. pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

Etninės veiklos studijos „Metų ratas“ visų grupių programa skirta 6-10 metų mokiniams, siekiant   tenkinti ugdytinių kūrybinius saviraiškos poreikius, susipažįstant su etnine kultūra per tautosaką, dainuojant lietuvių liaudies dainas ir šokant tradicinius lietuvių liaudies šokius, švenčiant kalendorines, valstybines, šeimos šventes, išbandant save, kuriant rankdarbius, smulkiesiems amatams būdingus darbus, gaminant darbus iš gamtinės medžiagos. Visa tai leis realizuoti save kaip kūrybingą asmenybę, gebančią tęsti lietuviškas tradicijas šiandieniniame gyvenime, pajausti atsakomybę už savo indėlį, tęsiant tautos tradicijas, atsakomybę už grupės veiklos sėkmę. Ugdytiniai organizuos bendrą veiklą rengdami popietes, parodas, vakarones, gebės įgytus gebėjimus pritaikyti jį supančioje aplinkoje (šeimoje, klasėje, draugų būryje).

Specialaus pasirengimo nereikia.

Socialiniame tinkle FACEBOOK

Atnaujinta 2019 11 04

Studija „Metų ratas“ 4 grupė

Rolanda Rita Mikalauskienė,  tel. 8 610 42263, rolanda.mikalauskiene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, 1995 m. VDA Kauno dailės institutas, dailininkės tekstilininkės kvalifikacija;  2002 m. dailės vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija 2005 m. VPU mokytojo kvalifikacija; 2007 m. KTU vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis; 2007 m. pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija; 2014 m. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, apeigų ir švenčių organizatoriaus kvalifikacija.

2018 rugsėjo mėnesį Kauno Šilo pradinėje mokykloje surengta „Metų ratas“ 4 gr. paroda, skirta Rudens lygiadienio šventei. Gruodžio mėn. – paroda „Meškos“.

Kovo mėn. – Mano pasirinkta kūrybinė veikla.

Studijos mokiniai ruošdamiesi Velykoms, balandžio mėn. gamino velykinius kiškius, ir sukūrė karpinius gyvybės medžio tema sodų konstrukcijas, margino kiaušinius įvairia technika, kt. Mokinių dekoruoti margučiai puošė KTKC per Velykas ir centro organizuojamą renginį Vaikų Velykėlės.

Gegužės 16 d. Kauno Šilo pradinėje mokykloje, studijos mokiniai dalyvavo priešgaisrinės saugos renginyje, kūrė piešinius ir dekoravo parodą.

Atnaujinta 2019 11 04

Studija „Metų ratas“ 2 grupė, 3 grupė

Guoda Vainilavičienė (Jezerskaitė),  tel. 8 685 33941, guoda.vainilaviciene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, 2015 m. VDU, menotyros bakalauro laipsnis, 2017 m. KTU Socialinių mokslų fakulteto Šeimotyros magistrantūros studijų programa.

(Informacija apie veiklą ruošiama)

Atnaujinta 2019 11 04