Metų ratas

Liaudies kalendoriaus studija „Metų ratas“, 1 grupė

Mokytoja Dalia Kudžmaitienė, tel. 8 612 76267 dalia.kudzmaitiene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, pradinių klasių mokytojas metodininkas.

Liaudies kalendoriaus studijos „Metų ratas“ visų grupių programa skirta 6-10 metų mokiniams, siekiant   tenkinti ugdytinių kūrybinius saviraiškos poreikius, susipažįstant su etnine kultūra per tautosaką, dainuojant lietuvių liaudies dainas ir šokant tradicinius lietuvių liaudies šokius, švenčiant kalendorines, valstybines, šeimos šventes, išbandant save, kuriant rankdarbius, smulkiesiems amatams būdingus darbus, gaminant darbus iš gamtinės medžiagos. Visa tai leis realizuoti save kaip kūrybingą asmenybę, gebančią tęsti lietuviškas tradicijas šiandieniniame gyvenime, pajausti atsakomybę už savo indėlį, tęsiant tautos tradicijas, atsakomybę už grupės veiklos sėkmę. Ugdytiniai organizuos bendrą veiklą rengdami popietes, parodas, vakarones, gebės įgytus gebėjimus pritaikyti jį supančioje aplinkoje (šeimoje, klasėje, draugų būryje).

Specialaus pasirengimo nereikia.

Ugdytinių kūrybinius darbelius  žiūrėti KTKC galerijoje    paroda 2022-04 ESU DAILIAI IŠMOKYTA MOKU GRAŽIAI AUSTI

Socialiniame tinkle FACEBOOK

Atnaujinta 2022 04 13

Liaudies kalendoriaus studija „Metų ratas“ 

Mokytoja Guoda Vainilavičienė  2 grupė, 3 grupė

tel. 8 685 33941, guoda.vainilaviciene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, neformaliojo švietimo mokytoja

Mokytoja Dalia Kantienė, 6 grupė,    el. p. dalia.kantiene@ktkc.lt, tel. 8 686 87365

Studija skirta 6-10 metų mokiniams, siekiant tenkinti ugdytinių kūrybinius saviraiškos poreikius, susipažįstant su etnine kultūra per tautosaką, švenčiant kalendorines, valstybines, šeimos šventes, išbandant save, kuriant rankdarbius, smulkiesiems amatams būdingus darbus, gaminant darbus iš gamtinės medžiagos. Išmoks kurti meniškus darbus iš molio, audinių, siūlų, valdant įvairias technikas. Visa tai leis realizuoti save kaip kūrybingą asmenybę, gebančią tęsti lietuviškas tradicijas šiandieniniame gyvenime, gebės įgytus gebėjimus pritaikyti jį supančioje aplinkoje (šeimoje, klasėje, draugų būryje).

Virtuali paroda „LIETUVAI“

2022 kovo 1 d.  Studijos „Metų ratas“ 3 grupės vaikų Užgavėnių paroda „Kaukės“ Bernardo Brazdžionio mokykloje-daugiafunkciame centre (3 aukšto koridorius). Žiūrėti „Užgavėnių kaukės“

Atnaujinta 2022 04 13

Liaudies kalendoriaus studija „Metų ratas“ 4 grupė, 5 grupė

Rolanda Rita Mikalauskienė,  tel. 8 610 42263, rolanda.mikalauskiene@ktkc.lt

Išsilavinimas ir kvalifikacija – aukštasis universitetinis, pradinių klasių mokytojas metodininkas

Rugsėjo mėnesį Kauno Šilo pradinėje mokykloje surengta „Metų ratas“ 4 gr. paroda, skirta Rudens lygiadienio šventei. Gruodžio mėn. – paroda „Meškos“. Studijos mokiniai ruošdamiesi Velykoms, gamino velykinius kiškius, ir sukūrė karpinius gyvybės medžio tema sodų konstrukcijas, margino kiaušinius įvairia technika, kt. Mokinių dekoruoti margučiai puošė KTKC per Velykas ir centro organizuojamą renginį Vaikų Velykėlės.

Kauno Šilo pradinėje mokykloje, studijos mokiniai dalyvavo priešgaisrinės saugos renginyje, kūrė piešinius ir dekoravo parodą.

Atnaujinta 2022 04 13