Teatro studija „Šokių magija“ (7-12 m.)

Mokytojas
Tomas Vainauskas

El. pašto adresas
tomous@icloud.com

Telefono numeris
8 611 12142

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. Lietuvos sporto universitete įgyta kūno kultūros ir sporto studijų (šokio specializacija) programa.

Teatro studijoje „Šokių magija“ 7-12 metų vaikai mokosi pramoginio, klasikinio, tautinio ir šiuolaikinio šokio. Ugdymo tikslai – atskleisti vaikų kūrybinius sugebėjimus ir prigimtines menines galias, pastebėti ir lavinti įgimtus talentus, taip pat muzikalumą, ritmiškumą, judesių koordinaciją, formuoti taisyklingą kūno laikyseną, puoselėti vaikų originalumą.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Atnaujinta 2018 07 24