Sudija „Krivūlė“. (7-19 m.)

Vadovė

Zita JAKINEVIČIENĖ
Mob. tel. 8-670-49904

Vadovės kvalifikacija – neformaliojo švietimo (etninės kultūros) mokytoja metodininkė. Vilniaus pedagoginis institutas, 2000 m. Lietuvių kalbos ir literatūros specialybė (bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija)

Programa skatina etninės kultūros gyvosios tradicijos tęstinumą. Mokiniai, įsitraukę į kraštotyrinę veiklą, mokysis užrašinėti tautosaką, bus skatinami aplankyti įvairius žmones, susipažinti su jų darbais, rinkti senovinius daiktus. Būrelio programa apima etninę kultūrą, dailę, technologijas, istoriją. Mokiniai ugdomi ir lavinami integruojant įvairius dalykus. Etninės veiklos būrelyje „Krivulė“ vaikams sudarytos sąlygos kūrybiškumui ir saviraiškai atskleisti. Pažintis su gimtine padeda vaikų dorinį elgesį, meilę ir prieraišumą tėviškei, jos žmonėms. Mokiniai mokosi užrašinėti tautosaką, vietovardžius, skatinami aplankyti įvairius žmones, susipažinti su jų darbais, rinkti senovinius daiktus, vaidinti – inscenizuoti lietuvių liaudies pasakas. Jaunieji kraštotyrininkai kaupia medžiagą albumui „Mūsų senoliai“, švenčia kalendorines šventes.

UŽSIĖMIMAI: vyksta KTKC padalinyje, Etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180

Atnaujinta 2018 02 20