Sudija „Krivūlė“ (6-15 m.)

Mokytoja
Zita Jakinevičienė

El. pašto adresas
zita.jakineviciene@ktkc.lt

Telefono numeris
8 670 49904

Išsilavinimas ir kvalifikacija
Aukštasis,VPI, 2000 m., bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija, neformaliojo švietimo (etninės kultūros) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija

Etninės veiklos  studijos „Krivūlė“ programa skirta 6-15 metų vaikų ir mokinių  saviraiškos poreikių tenkinimui. Ugdytiniai, perteikdami vienas kitam savo šeimos ir giminės tradicijas, jaus atsakomybę ir pareigą jas puoselėti, praturtės jų žinios apie gimtąjį kraštą, jo istoriją, etninį savitumą. Užsiėmimų metu dainuojamosios, pasakojamosios, smulkiosios tautosakos pagalba, ugdytiniai įgis daugiau pasitikėjimo savimi ir savo gebėjimais. Švęsdami kalendorines šventes, keliaudami, studijos nariai ugdysis pagarbą gamtai, turiningai ir prasmingai leis laisvalaikį bendraamžių būryje.

Specialaus pasirengimo nereikia.

„Krivūlės“ veikla ŽIŪRĖTI

Atnaujinta 2019 10 14