Metų ratas (7-11 m.)

Mokytojos
1. Guoda Jezerskaitė
2. Dalia Kudžmaitienė
3. Rolanda Rita Mikalauskienė

El. pašto adresas
1. guodajezerskaite@gmail.com
2. daliakudzm@yahoo.com
3. rolanda8812@gmail.com

Telefono numeris
1.  8 685 33941
2. 8 612 76267
3. 8 610 42263

Išsilavinimas ir kvalifikacija
1. Aukštasis universitetinis, 2015 m. VDU, menotyros bakalauro laipsnis, 2017 m. KTU Socialinių mokslų fakulteto Šeimotyros magistrantūros studijų programa.

2. Aukštasis universitetinis, 1987 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija, 2007 m. pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.

3. Aukštasis universitetinis, 1995 m. VDA Kauno dailės institutas, dailininkės tekstilininkės kvalifikacija;  2002 m. dailės vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija 2005 m. VPU mokytojo kvalifikacija; 2007 m. KTU vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis; 2007 m. pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija; 2014 m. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, apeigų ir švenčių organizatoriaus kvalifikacija.

Etninės veiklos studijos „Metų ratas“ programa skirta 7-11 metų mokiniams, siekiant   tenkinti ugdytinių kūrybinius saviraiškos poreikius, susipažįstant su etnine kultūra per tautosaką, dainuojant lietuvių liaudies dainas ir šokant tradicinius lietuvių liaudies šokius, švenčiant kalendorines, valstybines, šeimos šventes, išbandant save, kuriant rankdarbius, smulkiesiems amatams būdingus darbus, gaminant darbus iš gamtinės medžiagos. Visa tai leis realizuoti save kaip kūrybingą asmenybę, gebančią tęsti lietuviškas tradicijas šiandieniniame gyvenime, pajausti atsakomybę už savo indėlį, tęsiant tautos tradicijas, atsakomybę už grupės veiklos sėkmę. Ugdytiniai organizuos bendrą veiklą rengdami popietes, parodas, vakarones, gebės įgytus gebėjimus pritaikyti jį supančioje aplinkoje (šeimoje, klasėje, draugų būryje).

Specialaus pasirengimo nereikia.

 

Atnaujinta 2018 10 24