STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • Vaikų folkloro ansamblis „Žemynėlė“
  • Vieta: A. Stulginskio mokyklas, Partizanų g. 152, 303 kab.
  • Laikas: Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 13.00-14.00, 14.00-15.00
  • Mokytoja: Jūratė Trimailovienė
  • Telefono numeris: +370 682 16 181
  • Kaina: 10 Eur/mėn.

Vaikų folkloro ansamblio „Žemynėlė“ programa skirta 7-11 metų mokiniams, norintiems tenkinti saviraiškos poreikį dalyvaujant folkloro ansamblyje „Žemynėlė“, įgyjant etninės kultūros pažinimo ir socialinę kompetenciją: išmokti šokti, dainuoti, muzikuoti liaudiškai, pozityviai vertinti savo ar draugų darbą, bendrauti tarpusavyje, išlaukti savo eilės žaidžiant, išklausyti kitą, sukurti originalias dovanėles sau, šeimos nariams, draugams. Dalyvaudami ansamblio veikloje  ugdytiniai žaismingai, kūrybingai susipažins su visomis tautosakos rūšimis (pasakojamąja, smulkiąja tautosaka, žaidinimais, žaidimais, instrumentine muzika). Šioje programoje ugdytiniai netiesiogiai, per žaidimus, pasakas, muziką gebės identifikuoti save, lavės  jų saviraiška, stiprės vertybinės nuostatos, turtės žodynas, patys bandys spręsti savo amžiaus vaikams kilsiančias problemas. Ilgus metus vadovavo Alvija Freidgeim (iki 2022 vasaros).

Specialaus pasirengimo nereikia.

2020 m. Vasario 14 d. prie J. Basanavičiaus paminklo vyko Vasario 16-osios paminėjimas. Renginį organizavo Panemunės bendruomenės centras bei Panemunės Seniūnija. Minėjime dalyvavo Seimo nariai, Panemunės bažnyčios klebonas, ikimokyklinių įstaigų vaikučiai, bendruomenės nariai ir kt. KTKC folkloro ansambliai „Tautinukai“ bei „Žemynėlė“ (vadovės A. Freidgeim ir G. Kepežinskienė) šventę papuošė  pačiomis gražiausiomis tautinėmis dainomis, deklamavo išmoktus bei pačių sukurtus eilėraščius apie gimtinę, Tėvynę.

2020 sausio 13 dieną folkloro ansambliai „Tautinukai“ ir „Žemynėlė“ dalyvavo akcijoje „Atmintis gyva, nes liudija“ – paminėjo Sausio 13-osios dieną. Apie to meto tragiškus istorinius įvykius pasakojo mokytojos Alvyda Česienė ir Gražina Kepežinskienė, kuri tą naktį buvo prie TV bokšto ir savo akimis matė šiuos tragiškus įvykius.

2019 Kovo 15 dieną gausus Kauno tautinės kultūros centro ugdytinių būrys dalyvavo tautosakos atlikėjų – solistų konkurso „Tramtatulis“ Kauno ture ir tapo laureatais. Sveikiname solistę Liną Puodžiūnaitę (mokyt. A. Freidgeim)

Mokyklos folkloro ansamblių vaikai balandžio 28 dieną (sekmadienį) dalyvavo prie Kauno pilies vykusioje miesto šventėje „Vaikų Velykėlės“. Vaikai porino oracijas, dainavo sūpuoklines ir Velykines
dainas, šoko ratelius ir liaudiškus šokius. Po koncerto dalyvavo edukacinėje programoje „Per Kauną rieda margutis“.

Atnaujinta 2023 10 18