STUDIJOS, ANSAMBLIAI

  • Folkloro ansamblis „Tautinukai“ (šokio ir dainavimo)
  • Vieta: Kauno „Šilo“ pradinė mokykla, Kariūnų pl.3
  • Laikas:
  • Antradieniais ir trečiadieniais 13.30-15.30 (I grupė)
  • Pirmadieniais ir ketvirtadieniais 13.30-15.30 (II grupė)
  • Mokytoja: Gražina Kepežinskienė
  • Telefono numeris: +370 676 12 831
  • Kaina: 10 Eur/mėn.

Folkloro ansamblio „Tautinukai” programa skirta 6-10 metų mokiniams, norintiems tenkinti saviraiškos poreikius ir įgyti asmeninių, socialinių, meninių kompetencijų, dalyvaujant folkloro ansamblyje „Tautinukai“. Ugdytiniai lavės kaip asmenybės, gebančios atsakingai ir kūrybingai veikti. Šia programa siekiama perteikti vaikams liaudiško muzikavimo (kanklės, skudučiai, šiaudo birbynė, molinukai, tarškynės ir kt.), dainavimo (liaudies dainos, vaikų dainos, oliavimai, raliavimai, ganymo šūksniai, būrimai, ganymo dainelės ir kt.) bei šokio tradiciją, siekiant ją perimti ir tęsti.

Specialaus pasirengimo nereikia.

Atnaujinta 2023 03 15