Respublikinis projektas „Giminės medis“

Respublikinis projektas „Giminės medis“

Kauno tautinės kultūros centras nuo 1999 m. organizuoja respublikinį projektą „Giminės medis“.
Projekto organizatoriai kviečia dalyvius: vaikus, jaunuolius ir jų šeimos narius tyrinėti savo giminės istoriją ir geneologiją, tapti šeimos metraštininkais, regioninio, istorinio ir kultūrinio savitumo saugotojais, nes šeima – maža bendruomenė, valstybės pagrindas, jos istorijos pamatas. Šeimoje išmokstama bendrauti, vienas kitą branginti, taisyklingai kalbėti.
Projekto dalyvius kviečiama pasidalinti savo šeimos tradicijomis: užrašyti šeimos narių pasakojimus, prisiminimus apie svarbius savo šeimos įvykius, aprašyti papročius, šeimos tradicijas, kurios neatsiejamos nuo gimtojo krašto istorijos.
Projekto tikslas – skatinti jaunimą domėtis savo šeimos, bendruomenės, valstybės praeitimi, saugoti tautos tapatumą, didžiuotis savo šeima, gimtąja šalimi, lavinant meninius, kūrybinius gebėjimus.
Projekto dalyviai gali rinktis vieną ar kelias iš pateiktų kūrybinių darbų temų:

  • „Mano šeimos istorija“.

Surinkti kuo daugiau ir įdomesnės informacijos apie šeimą, tėvų, senelių kilmės vietą, darbus, gyvenimą, visuomeninę veiklą, dalyvavimą meno (šokių, dainų, choro, teatro ir pan,) kolektyvuose, iliustruojant nuotraukomis.
Aprašyti šeimos tradicijas, papročius kalendorinių (Kalėdos, Užgavėnės, Velykos, Joninės ir kt.), valstybinių (Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, Mindaugo karūnavimo diena (himno giedojimo tradicija) ir kt.), šeimos švenčių (vestuvės, krikštynos, gimimo diena ir pan.) metu.

  • „Šeimos relikvija ir fotografija“.

Rasti šeimos albume esančias kuo senesnes nuotraukas, aprašyti juose įamžintus šeimos narius ar giminaičius, įvykius, užrašyti tikslias žmonių gimimo, mirties datas, gyvenimo vietą.
Atskleisti vieną iš šeimos tradicijų – šeimos arba giminės tradiciją fotografuotis kartu, pateikiant kelerių metų nuotraukų koliažą ir parašant, kada, kokia proga ir kas fotografuota.
Fotografuoti šeimos, giminės nariams priklausiusius daiktus, tapusius šeimos relikvijomis, užrašyti jų istoriją, paaiškinti, kodėl šie daiktai yra branginami šeimoje.

  • „Giminės medis“.

Nubraižyti, nupiešti ar kitomis meninėmis technikomis atlikti ir pateikti savo šeimos genealoginį medį, kuriame reikėtų pažymėti šeimos narių gimimo, mirties, vedybų datas, gimimo ir gyvenimo vietą (rajonas, miestas, kaimas).

  • „Giminės herbas“.

Pavaizduoti, nukopijuoti (jei giminė turi) arba sukurti naujai giminės herbą.
Projekte gali dalyvauti miestų ir rajonų pradinių, progimnazijų, pagrindinių, vidurinių mokyklų 1 – 12 kl., gimnazijų I – IV kl. mokiniai, neformaliojo ugdymo įstaigų ugdytiniai.
Projektas vykdomas kiekvienasi metais spalio – lapkričio mėn. keliais etapais: kūrybinių darbų konkursas paroda, parodos pristatymas, projekto apibendrinimas – konferencija, kūrybinių darbų konkurso dalyvių apdovanojimai. Geriausių darbų autoriai apdovanojami organizatorių ir rėmėjų atminimo dovanomis, padėkos raštais.

Projekto „Giminės medis“ nuolatinis partneris – Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos Kauno krašto bajorų draugija.

Projekto vadovė metodininkė Jurgita Kilikauskienė

Atnaujinta 2018 02 24