Vakaronė „Karaliūne gegele, kukū!“

XXXVI  TARPTAUTINIS FOLKLORO FESTIVALIS  „ATATARIA LAMZDŽIAI-2022“

„Aukso žuvytę šilko tinklu gaudo,
gražią mergytę meilės žodžiais šaudo“
Lietuvių patarlė

2022 m. gegužės 12 d. 17 val.  Kauno Arkivyskupijos konferencijų salėje, Papilio g. 5

Vakaronė „Karaliūne gegele, kukū!“, skirta Lietuvos jaunimo metams. Įėjimas nemokamas.

Pirmąją gegužės savaitę būtinai išgirsime gegutę kukuojant. Sakoma, jei pirmąkart gegutė užkukuos jau sulapojus medžiams, metai bus geri, o jei „ant nuogų šakų“ – blogi. Manyta, kad jos balsu pati likimo deivė prabylanti. Jaunimas, išgirdęs gegutę, kitados rinkdavosi į gegužinę ir pradėdavo prosenovišku „Gegužės“ žaidimu: kiekvieną merginą iš eilės sodina užrištomis akimis į ratelio vidurį. Vienas po kito vaikinai prieina prie jos, paima už rankų ir dainuoja: „Karaliūne gegele, kukū! Aš tavo brolelis, kukū, kukū!“ Sėdinčioji turi atpažinti iš balso tris. Po to atriša akis ir šoka su išrinktaisiais, pasikeisdami dovanomis. Nuo šiol visus metus vadina juos broleliais,  o šie ją – sesele.

2022 m. gegužės 12 d. vyko XXXVI tarptautinio folkloro festivalio „Atataria lamzdžiai-2022“ mažasis renginys-vakaronė „Karaliūne gegele, kukū!“, skirta Lietuvos jaunimo metams. Atvykęs jaunimas į Kauno Arkivyskupijos konferencijų salę smagiai praleido laiką – dainavo, žaidė, šoko, varžėsi, meilius žodelius kuždėjo. Susirinkusius sveikino ir dovanas dalino KTKC direktorės pavaduotoja Vaida Kasparavičienė. Vakaronę vedė meno vadovė Judita Einikytė.

Renginio akimirkos: Nuotraukų galerijoje   Facebook albume Tiesioginė transliacija: Facebook tinkle  Maršas  Šokis  Daina   Šokis  Ratelis   Šokis  Daina   Šokis   Vaiva Bružaitė-solo

Dalyvavo virš 100 žm.: Kauno r. Domeikavos gimnazijos vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Serbentėlė“ (vadovai Daiva Bradauskienė, Kamilė Jurelevičiūtė, Vilius Marma), Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos jaunimo folkloro grupė „Dobilia“ (vadovė Inga Kuuzeorg-Petrikonienė), Kaišiadorių kultūros centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Žilvita“ (vadovė Laima  Morkūnienė), Kauno tautinės kultūros centro folkloro ansamblis „Ratilėlis“ (vadovai Vaiva Marija Bružaitė, Justas Morkeliūnas, Lukas Jakubčionis, Vitas Ilekis), Tauragės kultūros centro Skaudvilės skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro ansamblis „Inkstiliuks“ (vadovė Rasa Bartkuvienė), „Kauno bandonija“ (vadovai Algirdas Kasperavičius, Vilius Marma).

* Renginių metu  filmuojama ir fotografuojama
* Laikomasi LR vyriausybės nustatytų reikalavimų renginiams

________________________________

Gegutės vardu vadinami augalai: gegužraibė, gegutės rūtelės, gegutės gobtuvėliai, gegutės bliūdeliai, gegutės puodelis, gegutės pupelė, gegutės duona, dėmėtoji gegūnė, gegutės ašarėlės.

Vietovardžiai su gegutės pavadinimu: Gegužinės k., Gėgės upė, Gegužkalnis, Gegužės k., Gegutės k. (Lazdijų r.)

Žaidimas „Karaliūne gegele, kukū“ (suolelis, skarelė): Likimą, kurį gegutė „rokuoja“, galima kiek ir į savo pusę pakreipti. Ką merginai daryti, jei patikęs vaikinas vis praeina prošal? Reikia įsidėmėti medį, kuriame pirmąkart kukavo gegutė, prieiti prie jo atbulomis, atžagaria ranka nusilaužti šakelę. Pasidaryti iš jos kabliuką ir nemačiomis kepštelėti per kurią gegužinę nusižiūrėto vaikino drabužius – viskas pasikeis į gerą.

Sakmė: Seniau buvęs toks labai didelis ir baisus paukštis Skukas. Jis kitus paukščius gaudydavęs ir rydavęs. Pagaliau Skukas išgaudė beveik visus žemės paukščius, ir beliko mažas pulkelis, kuris pasislėpė didelėj tankynėj, kur Skukas negalėjo net snapo įkišti. Skraidė jis, skraidė aplink tą tankynę ir pradingo. Nesirodo vieną dieną, kitą, bet paukščiai vis bijo iš tankynės išlįsti, nors ir išalko, ištroško. Tada paukščiai nusprendę siųsti drąsiausią paukštį pažiūrėti, kur tas Skukas dingo. Galop drąsiausia atsiradusi gegutė. Ji pasakiusi: „Gerai, aš skrisiu pažiūrėti Skuko. Bet jūs, kai tik padėsiu į katro lizdą kiaušinį, išperėkit ir išauginkit mano vaikus, jeigu aš pražūčiau Skuko nasruose“. Taip ir sutarė. Rado gegutė Skuką baloje išvertusį pilvą, nebegyvą. Iš to džiaugsmo gegutė kad ėmė linksmai šaukti kukū, kukū, kukū. Paukščiai išskrido iš tankynės ir nuo to laiko tapo laisvi, o gegutė nebeperi savo vaikų, jais pasirūpina kiti paukščiai. O gegutė kiekvieną pavasarį vis turinti pakukuoti, ir visiems paukšteliams priminti linksmą žinią, kad Skuko nebėr.

Organizatorius – Kauno tautinės kultūros centras

Kauno tautinės kultūros centro veiklą finansuoja

Atnaujinta 2022 05 16