,,Tramtatulis“ Kauno ratas

VAIKŲ IR MOKSLEIVIŲ – LIETUVIŲ LIAUDIES KŪRYBOS

ATLIKĖJŲ – KONKURSO „TRAMTATULIS – 2021“ KAUNO RATAS

Šiemet vaikai ruošėsi  karantino sąlygomis vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkursui  ,,Tramtatulis“, kurio tikslas– skatinti jaunąją kartą domėtis savo krašto tradicine kultūra, skleisti liaudies kūrybą, ugdyti jaunuosius pavienius folkloro atlikėjus (dainininkus, muzikantus, pasakotojus). Konkursas skiriamas vienos žymiausių pasaulio archeologių, baltų ir indoeuropiečių kultūros tyrinėtojos, archeomitologės Marijos Gimbutienės 100 metų sukakčiai paminėti.

Konkurse dalyvauja 48 dalyviai ( A grupė – 3-6 m.:   parengti 5 pasirodymai dainuojamosios tautosakos, 3  pasakojamosios tautosakos, B grupė – 7-10 m.:  parengti 8 pasirodymai dainuojamosios tautosakos, 3 instrumentinės muzikos  ir 1 pasakojamosios tautosakos,  M grupė – mišri: 1 instrumentinės muzikos, C grupė – 11-15 m.: parengti 3 pasirodymai dainuojamosios tautosakos, 7 instrumentinės muzikos, D grupė -15-19 m.: parengtas 1 pasirodymai dainuojamosios tautosakos, 5 instrumentinės muzikos).

Kviečiame pasigrožėti Kauno rato dalyvių pasirodymais! Vaizdo įrašas

 

Vaikų ir moksleivių – lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis-2021“ Kauno rato vertinimo komisija:
Giedrė Ramunė Pečiulienė, Kauno 1 –oji muzikos mokykla, ME – pirmininkė
Andrius Morkūnas, Kauno „Vyturio“ gimnazija, MM – narys
Dr. Loreta Sungailienė, LNKC Nematerialaus kultūros paveldo specialistė – narė
Laimutė Stasė Proškutė, Kauno 1 –oji muzikos mokykla, MM – narė
Dr. Laura Lukenskienė, etnomuzikologė,  Kauno miesto muziejaus tautinės muzikos skyriaus muziejininkė – narė

Laureatai bus paskelbti gegužės 17 d. www.ktkc.lt

 

Konkurso organizatoriai: Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, Kauno tautinės kultūros centras

Partneriai: Lietuvos Nacionalinis kultūros centras, Kauno miesto etninės kultūros mokytojų metodinis būrelis

Atnaujinta 2021 05 02