Seminaras „Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje, muzikoje“

X TARPTAUTINIS VAIKŲ IR JAUNIMO FOLKLORO FESTIVALIS „BALTŲ RAŠTAI-2018“

Kauno tautinės kultūros centras jau dešimtąjį kartą kviečia kauniečius ir miesto svečius į X tarptautinį vaikų ir jaunimo folkloro festivalį „Baltų raštai-2018“, kuris skiriamas prasmingai datai paminėti – Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui. Šių metų festivalio tema„Saulė baltų kultūroje“.

Spalio 4 d. 13.00-17.00 val. Kauno tautinės kultūros centre, A. Jakšto g. 18.

Seminaras „Baltų kultūros reliktai tautodailėje, kalboje, muzikoje“.

Veda lektorių komanda: etnologė dr. Dalia Senvaitytė, Kristina Vaisvilavičienė, Virginijus Kašinskas, etnologė Jurgita Kilikauskienė, mokytoja ekspertė Eglė Vindašienė, mokytojas metodininkas Gvidas Latakas, mokytojos metodininkės Rasma Raudonienė, Irena Čiulkinienė.

Registracija www.kpkc.lt     Informacija tel. +370 673 29741

Kaina už pažymėjimą – 3 Eur.

Partneris – Kauno pedagogų kvalifikacijos centras.

Trumpas seminaro pristatymas:

Seminare nagrinėjama baltų kultūros tradicijų tęstinumas, šių dienų požiūris į baltų relikvijas ir panaudojimo bei pritaikymo problematika. Liaudies kūryba buvo ir bus aktuali visose istorinėse epochose, tačiau, kintant gyvenimo būdui, kinta kultūra, kūryba, tradicijos, kalba.

Baltų kalbos sudaro atskirą indoeuropiečių (ide.) kalbų grupę. Baltų kalbų grupė iš kitų išsiskiria savo archajiškumu ir todėl yra tyrinėjama daugelyje pasaulio mokslo centrų. Iš gyvųjų baltų kalbų yra likę tik lietuvių ir latvių kalbos. Šiomis kalbomis dabar šneka apie 4.7 mln. žmonių (daugiausia Lietuvos ir Latvijos teritorijose). Visos kitos baltų kalbos (jotvingių, sėlių, kuršių, žiemgalių) nepaliko jokių rašto paminklų, todėl apie jas ir apie jomis kalbėjusių žmonių skaičių mažai žinoma. Seminaro dalyviai susipažins su baltų kalbų ypatybėmis, panašumais bei skirtumais, pasimokys latviškų žodžių.

Kur sutinkami, ar aktualūs šiandien baltų simboliai? Seminare bus supažindinama su tradicine liaudies kūryba, ornamentika, simbolika. Bus kalbama apie ugnį erdvinėje pasaulio struktūroje, saulės ženklus ir kitus pagrindinius ornamentus, galės palyginti šiuolaikines menines išraiškas vaikų kūryboje, patys išmėgins kūrybos subtilybes.

I dalis

  1. „Lietuvių ir latvių kalbos – kas bendra ir kas ne?“ Lektorė Kristina Vaisvilavičienė .
  2. „Ugnis senojoje lietuvių pasaulėžiūroje“. Lektorė dr. Dalia Senvaitytė.
  3. „Baltų kultūros puoselėjimas Kauno tautinės kultūros centre“. Lektorės: Vilija Kepežinskienė, Jurgita Kilikauskienė.
  4. Lietuvių etninės kultūros svetainės www.Tautosakosvartai.lt pristatymas“. Lektorius Virginijus Kašinskas.
  5. „Tarptautinis vaikų kūrybinis projektas „Šimtašakis tautosakos medis“. Lektorės: Irena Čiulkinienė, Rasma Raudonienė

 II dalis

  1. Praktinis užsiėmimas „Latvių kalbos pradžiamokslis“.
  2. Praktinis užsiėmimas „Virtualios mokinių kūrybinių darbų parodos – konkurso „Saulės ženklai“ pristatymas ir praktinė veikla „Baltiškų simbolių piešimas“. Lektorės: Eglė Vindašienė, Irena Čiulkinienė, Rasma Raudonienė.
  3. Praktinis užsiėmimas „Senųjų baltų ženklų atgaivinimas papuošaluose, pakabukuose“. Lektorius Gvidas Latakas.

 

Atnaujinta 2018 10 23