Vytauto Daraškevičiaus fotoalbumo pristatymas

norėčiau jums pasakyti, kad neužmirštumėte savo tautos šaknų. Prisiminkite praeitį, pakalbinkite senolius – nėra nuobodu kalbėtis su vyresnio amžiaus žmonėmis. Eikite pas senolius ir paprašykite, kad jie jums papasakotų apie jūsų tautos šaknis, džiaugsmus, kentėjimus ir vertybes. Šitaip, semdamiesi iš savo šaknų, vesite pirmyn savo tautą, savo tautos istoriją siekdami didesnių vaisių. Brangus jaunime, jei norite, kad jūsų tauta būtų didi ir laisva, prisiminkite savo šaknis ir veskite tautą pirmyn…

Iš Popiežiaus Praciškaus kalbos susitikime su jaunimu  Vilniuje rugsėjo 22 d.

Apie V. Daraškevičiaus fotoalbumą ,,SAULĖS RATU“

Lietuviai daug ko pavydi vakarų Europos ir kitų išsivysčiusių šalių žmonėms -aukštesnio  pragyvenimo lygio, gerų atlyginimų, didelių pensijų… Bet yra sfera, kurioje mes galime pagrįstai didžiuotis. Tai turtingas nematerialusis paveldas, mūsų senosios tradicijos. Bene geriausiai jos atspindimos kaledorinėse šventėse. Kai kurios jų iš seno švenčiamos Lietuvoje. Gi daugelis jau buvo nuėję užmarštin, bet pastaraisiais dešimtmečiais atkurtos , rekonstruotos ir vėl tapo pouliarios.

Šiuo metu rengiamas spaudai fotoalbumas „Saulės ratu“, kuriame atspindimos visos metų bėgyje Lietuvoje švenčiamos kalendorinės šventės. Jame panaudota medžiaga, kurią  fotoalbumo autorius V.Daraškevičius kaupė daugelį metų, pradedant nuo 1970 -tųjų. Tad kai kurių švenčių fotografijose galima atsekti ir šventės dinamiką, jos kaitą laiko bėgyje.

Albume rodomos šventės:

Katalikiškos šventės : 

Kalėdos, Trys karaliai, Velykos (apimant Verbas, Atvelykį), Sekminės , Žolinė, Vėlinės

Buitinės šventės, natūraliai išlikę lietuvių tradicijoje :

Užgavėnės,  Sekminės,

Naujai rekonstruotos  pagal senąsias baltų tradicijas  šventės : 

Kalėdos (apimant  Blukio šventę),  Perkūno diena, Pavasario lygiadienis, Jorė, Mildos šventė, Rasos, Žolinė, Rudens lygiadienis (apimant Dagotuvių sambarį), Ilgės

Švenčių aprašymus rengė geriausi Lietuvoje šių temų žinovai: profesorius Libertas, Klimka, habilituota daktarė Nijolė Laurinkienė, Romuvos Krivė Inija Trinkūnienė, Alko redaktorius Jonas Vaiškūnas ir kiti. Katalikiškų švenčių aprašymų autorius – kunigas Pranciškus Čivilis, Babriškių ir Senosios Varėnos parapijų klebonas.

Fotoalbumas SAULĖS RATU  įvairiapusiškai atspindi Lietuvos senąsias tradicijas, ir puikiai reprezentuoja mūsų šalį. Kai kurios iš švenčių panašiai švenčiamos ir kitose šalyse. Ypač rytų Europoje. Tad galima spėti, kad jos buvo būdingos visoms vidutinio klimato šalims, kur ryškiai išreikšti keturi metų laikai. Taigi, šis fotoalbumas turėtų būti įdomus ir vertingas ne vien Lietuvoje. Visi tekstai išversti į anglų kalbą

Įėjimas nemokamas

Atnaujinta 2019 05 03