Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio kelias

Edukaciniai užsiėmimai

Ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių vaikams, pagrindinio ugdymo mokiniams
Veda Jurgita KILIKAUSKIENĖ

Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18
(Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose)

Kviečiame užsisakyti edukacinius užsiėmimus ir registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el. paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

Programa ,,ŠIAUDINIAI DIRBINIAI. RUGELIO KELIAS“ kviečia tiek ikimokyklinio ugdymo vaikus, tiek pradinio ugdymo mokinius. Užsiėmimo metu netradiciškai sekama lietuvių liaudies pasaka „Kaip vilkas mokinosi kepti duoną“, kiekvienas darbas padedant šiuolaikinėmis technologijomis parodomas, aptariamas, laukiant, kol javai „užaugs“ žaidžiama, minamos mįslės, mokomasi patarlių bei priežodžių. Vaikai taip pat turi galimybę paliesti grūdus, žalius ir užaugusius javus, o galiausiai darbštūs berniukai ir mergaitės iš lygintų šiaudų klijuoja paveikslėlį, atviruką, kuris gali būti Kalėdų, Velykų, Motinos dienos ir kt. dovana, arba veria reketuką – Kalėdų eglutės arba Velykų medelio papuošimą.

Tai dyvų dyvai!
Vaikučių rately išaugo rugių pėdelė!
Argi nesmagu pamatyt rugelio kelią nuo grūdelio
iki duonelės, suprasti, kokie yra žali rugiai,
o kokie – subrendę? Jeigu norit tą patirt,
susibėkim šiam rateliui vilko tinginėlio pamokyt,
kaip duonelė auga. Kartu visi pažaisim,
pajuokausim ir reketuką susiversim.

Ir suskrido mažieji paukšteliai į mūsų sodelį, čiulbavo ulbavo apie sodus šiaudinius, apie jų grožį ir prasmę paprotinę. Kiekvienas paukštelis uoliai darbavos – suvėrė savo sodelį – reketuką, o šie susipynė, susijungė į didelį dideliausią sodą, kuris neša bendrumą, ramybę. Tegul saugo mūsų namus!

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2022 02 07