Metų ratas

Edukacinis užsiėmimas „Metų ratas“

Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-4, 5-12 kl. mokiniams

Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18 arba KTKC Etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180, KTKC teatro studijoje, Kovo 11-osios 108. (Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose)
Kviečiame užsisakyti edukacinius užsiėmimus ikimokyklinio amžiaus vaikams, pradinių, vyresniųjų klasių mokiniams.

Registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el. paštu jurgita.ktkc@gmail.com

Užsiėmimus veda:
Metodininkės Jurgita Kilikauskienė, Eglė Vindašienė, Gintarė Putinienė,  Zita Jakinevičienė (tel: 8 679 36 783)

Susitikime visi prie Adventinio tako, Kalėdų eglutės žaisliukus kurdami, pasislėpę po Užgavėnių kaukėmis, Velykų margučius ridendami, Kupolines švęsdami. Pažaiskime smagių žaidimų, padainuokime ir pajuokaukime, supraskime lietuvių liaudies švenčių papročius, pajauskime jų dvasią.

Siūlomos temos:

  • Advento taku
  • Adventas. Kalėdų eglutės žaisliukai
  • Užgavėnės. Užgavėnių kaukės
  • Velykos. Velykų margučiai
  • Kupolės, Rasos, Joninės
  • Vėlinės

PASLAUGOS MOKESTIS (1 val):  vaikams – 2 Eur, vaikams su nuolaida – 0 Eur, suaugusiems – 5 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

Atnaujinta 2019 04 03