Linelį roviau, drobelę audžiau

Kauno tautinės kultūros centre, A.Jakšto g. 18
(Užsiėmimai gali vykti kitose miesto įstaigose ir nuotoliniu būdu)

Registracija iš anksto tel. +37067329741, arba el. paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

Edukacinė programa „Linelį roviau, drobelę audžiau“

Edukacinis užsiėmimas skirtas ikimokyklinio ugdymo, pradinių klasių vaikams, pagrindinio ugdymo mokiniams.

Veda Jurgita KILIKAUSKIENĖ
Tel. 8 673 29 741

Linas – bene vienintelis mūsų augalas, pelnęs ypatingą pagarbą, apdainuojamas daugelyje senųjų mūsų tautos dainų. O tokia pagarba linui teikiama todėl, kad jis mus rengia, puošia mūsų namus.
Pateikiant etnografinę medžiagą ir tautosakos pavyzdžius informacinių technologijų pagalba vaikai supažindinami su linų svarba tradiciniame ir šiuolaikiniame gyvenime. Užsiėmimo metu ugdytiniai susipažįsta su tradiciniais linų darbais, senoviniais linų apdorojimo įrankiais, tautosaka apie linus (mįslės, patarlės, pasakos), gamina kūrybinį darbelį iš linų.
Programos trukmė – 2 akademinės valandos.

______________________________________

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2022 02 07