Kai senieji daiktai prabyla

Edukacinis užsiėmimas
,,KAI SENIEJI DAIKTAI PRABYLA“ (gali vykti nuotoliniu būdu)

Ikimokyklinio amžiaus vaikams, 1-4 kl. mokiniams

 

KTKC etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180.
(Užsiėmimai gali vykti ir kitose miesto įstaigose)

Registracija iš anksto tel. 8 673 29 741, el. p. jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt,

Ar kada girdėjai, ar matei, kaip sulingavo verpimo ratelis, sugirždėjo senas surūdijęs lygintuvas, sutauškėjo kalautauka staujoj, sukaukšėjo klumpės priemeny ir tyliai tyliai ėmė dainuoti kanklės apie tai, ką jos matė, ką girdėjo, kokį vargelį ir džiaugsmelį pragyveno, kokius darbelius išdirbo ir kiek savy sukaupė istorijos.
Kviečiame susipažinti su senaisiais namų apyvokos daiktais, pasiklausyti jų dainos ir pasakos, suprasti, ką jie veikė, pakol jauni buvo. O tuomet visi smagiai pažaisime lietuvių liaudies žaidimus, pasakėlę suvaidinsime.
Programoje:
– supažindinimas su senaisiais namų apyvokos daiktais, jų paskirtimi tradicinėje buityje;
– lietuvių liaudies pasakos „Bulvelė“ inscenizacija (lėlių teatras);
– lietuvių liaudies rateliai.

Seni namų apyvokos daiktai ir rakandai

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2022 04 13