Daili bačkelė, be jokio lankelio. Kas?

Edukacinio užsiėmimo  metu ne tik išmoksite marginti kiaušinius vašku, bet ir sužinosite apie kiaušinio simboliką lietuvių tautosakoje, tikėjimuose, apeigose. Pažinsite tradicinius margučių raštus bei natūralias dažymo priemones.

Rekomenduojame SUSIPAŽINTI  SU MARGUČIŲ MARGINIMO TRADICIJOMIS:

ŽIŪRĖTI VIRTUALIAI       ŽIŪRĖTI VIRTUALIAI

_____________________

PASLAUGŲ ĮKAINIAI: edukacinė programa  (1 val.) – 3 Eur vaikui/mokiniui; 1 Eur  vaikui/mokiniui (su nuolaida); suaugusiam 5 Eur,  suaugusiam (su nuolaida)  3 Eur. Edukacinių programų kainos nurodomos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur).

PASTABOS:
*Paslaugos kaina su nuolaida vaikui (mokiniui) taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
*Paslaugos kaina su nuolaida suaugusiajam taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.

Atnaujinta 2022 02 21