Edukacijos vaikams ir jaunimui

Edukacinių užsiėmimų metu įgyvendinami etnokultūrinio ugdymo uždaviniai, kuriais siekiama padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.
Siūlomos edukacinės programos skirtos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo vaikams ir mokiniams.

Lietuviški metų ženklai
Ruduo:
rudens lygiadienis; rudens lauko darbai; ganiavos pabaigtuvės.

Žiema: žiemos saulėgrįža, Adventas, Kūčios, Kalėdos; žiemos darbai: audimas; Užgavėnės.
Pavasaris: pavasario lygiadienis; Velykos, Atvelykis, Sekminės.
Vasara: vasaros saulėgrįža.

Metų ratas: Advento taku, Adventas. Kalėdų eglutės žaisliukai; Užgavėnės. Užgavėnių kaukės; Velykos, Velykų margučiai; Kupolės, Rasos, Joninės; Vėlinės; Lietuvių kalendorinės šventės ir papročiai.

Gyvybės medis karpiniuose

Tradicinės popieriaus užuolaidėlės

Baltų ženklai

Rytoj aš būsiu audėjėlė

Duona lietuvių buityje ir papročiuose

Molio džiaugsmai

Kai senieji daiktai prabyla

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Žaidimai: „Kvirkatas“, „Tvirtovė“, „Malūnas“, „Laimės namai“, „Lapė ir žąsys“, „Soliteris“, „Arklių lenktynės“, „Tigrai ir ožiai“, „Kiškio gaudynės“.

Paukščiai lietuvių tautosakoje ir mitologijoje

Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio kelias

Šiaudiniai dirbiniai. Sodas

Pasipuoškime namus Velykoms

Pasipuoškime namus Kalėdoms

Bitelių dovanos

Dūzgia bitelė avily

Etnoviktorina „Mūsų kraštas – Lietuva“

Linelį roviau, drobelę audžiau

Siūlai, siūlai, išsivykit ir lėlytę padarykit

 

KTKC TEATRO STUDIJOJE (Kovo 11-osios g. 108). Registracija į edukacinius užsiėmimus  tel. (8 37) 31 3712, el.paštas: ktkc.teatrostudija@gmail.com

Teatriniai žaidimai

Kelionė

Šokis ir sceninis judesys dramos spektaklyje 

__________________

Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) arba Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose pagal atskirą susitarimą. Kviečiame registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el.paštu jurgita.ktkc@gmail.com.

Paslaugos yra mokamos, atlyginimo dydis už Kauno tautinės kultūros centre teikiamas papildomas paslaugas nustatytas Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. lapkričio 6 d. sprendimu Nr. T – 622 „Atlyginimas už Kauno miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo įstaigose teikiamas papildomas paslaugas“ ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. liepos 22 d. nutarimu Nr. 719 „Dėl Prekių ir paslaugų kainų nurodymo litais ir eurais, taip pat šiam nurodymui ir perskaičiavimui keliamų reikalavimų laikymosi priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Edukacinis užsiėmimas: vaikams – 1,16 EUR, suaugusiems -3,48 EUR, pensininkams, studentams – 1,74 EUR

Paskaita suaugusiems – 2,32 EUR, pensininkams, studentams – 1,16 EUR, vaikams – 0,87 EUR

Atnaujinta 2019 01 15