Edukacijos vaikams ir jaunimui

Edukacinių užsiėmimų metu įgyvendinami etnokultūrinio ugdymo uždaviniai, kuriais siekiama padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.
Siūlomos edukacinės programos skirtos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo vaikams ir mokiniams.

Lietuviški metų ženklai
Ruduo:
rudens lygiadienis; rudens lauko darbai; ganiavos pabaigtuvės.

Žiema: žiemos saulėgrįža, Adventas, Kūčios, Kalėdos; žiemos darbai: audimas; Užgavėnės.
Pavasaris: pavasario lygiadienis; Velykos, Atvelykis, Sekminės.
Vasara: vasaros saulėgrįža.

Metų ratas: Advento taku, Adventas. Kalėdų eglutės žaisliukai; Užgavėnės. Užgavėnių kaukės; Velykos, Velykų margučiai; Kupolės, Rasos, Joninės; Vėlinės; Lietuvių kalendorinės šventės ir papročiai.

Gyvybės medis karpiniuose

Tradicinės popieriaus užuolaidėlės

Baltų ženklai

Rytoj aš būsiu audėjėlė

Duona lietuvių buityje ir papročiuose

Molio džiaugsmai

Kai senieji daiktai prabyla

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Žaidimai: „Kvirkatas“, „Tvirtovė“, „Malūnas“, „Laimės namai“, „Lapė ir žąsys“, „Soliteris“, „Arklių lenktynės“, „Tigrai ir ožiai“, „Kiškio gaudynės“.

Paukščiai lietuvių tautosakoje ir mitologijoje

Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio kelias

Šiaudiniai dirbiniai. Sodas

Pasipuoškime namus Velykoms

Pasipuoškime namus Kalėdoms

Dūzgia bitelė avily

Etnoviktorina „Mūsų kraštas – Lietuva“

Linelį roviau, drobelę audžiau

Siūlai, siūlai, išsivykit ir lėlytę padarykit

 

KTKC TEATRO STUDIJOJE (Kovo 11-osios g. 108). Registracija į edukacinius užsiėmimus  tel. (8 37) 31 3712, el.paštas: ktkc.teatrostudija@gmail.com

Teatriniai žaidimai

Kelionė

Šokis ir sceninis judesys dramos spektaklyje

Daili bačkelė, be jokio lankelio. Kas?

Užgavėnių persirengėliai. Kaukių gamyba

__________________

Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) arba Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose pagal atskirą susitarimą. Kviečiame registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el.paštu jurgita.ktkc@gmail.com.

Edukacinis užsiėmimas (1 val.): vaikams – 2 Eur, vaikams su nuolaida – 0 Eur, suaugusiems – 5 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

Paskaita suaugusiems – vaikams – 1 Eur, vaikams su nuolaida – 0,50 Eur, suaugusiems – 3 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

PASTABOS:

  1. Vaikui (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
  2. Suaugusiajam (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.
  3. Paslaugos kainos nurodytos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur), jei mokiniai ar kiti asmenys atvežami į neformaliojo vaikų švietimo mokyklą jos transportu – 2 Eur (asmenims su nuolaida – 1 Eur).

Atnaujinta 2019 09 11