Edukacijos vaikams ir jaunimui

 

 

Edukacinių užsiėmimų metu įgyvendinami etnokultūrinio ugdymo uždaviniai, kuriais siekiama padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.
Siūlomos edukacinės programos skirtos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo vaikams ir mokiniams. Teikiamos paslaugos ir Kultūros paso programose. 

Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) KTKC Teatro studijoje (Kovo 11-osios g. 108) arba Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose pagal atskirą susitarimą. Kviečiame registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el.paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

EDUKACINIŲ UŽSIĖMIMŲ PLAKATAS – atsisiųsti

Lietuviški metų ženklai       Kultūros pasas

Ruduo: rudens lygiadienis; rudens lauko darbai; ganiavos pabaigtuvės.
Žiema: žiemos saulėgrįža, Adventas, Kūčios, Kalėdos; žiemos darbai: audimas; Užgavėnės.
Pavasaris: pavasario lygiadienis; Velykos, Atvelykis, Sekminės.  
Vasara: vasaros saulėgrįža.

Metų ratas: Advento taku, Adventas. Kalėdų eglutės žaisliukai; Užgavėnės. Užgavėnių kaukės; Velykos, Velykų margučiai; Kupolės, Rasos, Joninės; Vėlinės; Lietuvių kalendorinės šventės ir papročiai.

Gyvybės medis karpiniuose         Kultūros pasas

Tradicinės popieriaus užuolaidėlės

Baltų ženklai

Rytoj aš būsiu audėjėlė      Kultūros pasas

Duona lietuvių buityje ir papročiuose

Molio džiaugsmai

Kai senieji daiktai prabyla     Kultūros pasas

Etnoviktorina „Mūsų kraštas – Lietuva“

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Žaidimai: „Kvirkatas“, „Tvirtovė“, „Malūnas“, „Laimės namai“, „Lapė ir žąsys“, „Soliteris“, „Arklių lenktynės“, „Tigrai ir ožiai“, „Kiškio gaudynės“.

Paukščiai lietuvių tautosakoje ir mitologijoje

Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio kelias        Kultūros pasas

Šiaudiniai dirbiniai. Sodas

Pasipuoškime namus Velykoms

Pasipuoškime namus Kalėdoms

Dūzgia bitelė avily       Kultūros pasas

Linelį roviau, drobelę audžiau

„Tradicinis audimas. Juostos“

KTKC TEATRO STUDIJOJE (Kovo 11-osios g. 108). Registracija į edukacinius užsiėmimus  tel. (8 37) 31 3712, el.paštas: teatro.studija@ktkc.lt

Teatriniai žaidimai                Kultūros pasas

Kelionė          Kultūros pasas

Teatro kepurinė

Šokis ir sceninis judesys dramos spektaklyje                 Kultūros pasas

Daili bačkelė, be jokio lankelio. Kas?

Užgavėnių persirengėliai. Kaukių gamyba             Kultūros pasas

Ciklas „Teatrinių elementų apraiškos tradicinėje liaudies kultūroje“: „Tyloje advento“, „Žiemos šauktuvės. Baltojo oželio šventė“, „Gerai užsigavėsi – bėdų neturėsi. Užgavėnių šventė“, „Sekminės-piemenėlių šventė“.

__________________

MOKESTIS UŽ PASLAUGAS:

Edukacinis užsiėmimas (1 val.): vaikams – 2 Eur, vaikams su nuolaida – 0 Eur, suaugusiems – 5 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

Paskaita suaugusiems – vaikams – 1 Eur, vaikams su nuolaida – 0,50 Eur, suaugusiems – 3 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

PASTABOS:

  1. Vaikui (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
  2. Suaugusiajam (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.
  3. Paslaugos kainos nurodytos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur), jei mokiniai ar kiti asmenys atvežami į neformaliojo vaikų švietimo mokyklą jos transportu – 2 Eur (asmenims su nuolaida – 1 Eur).

Atnaujinta 2021 02 25