Edukacijos vaikams ir jaunimui

Edukacinių užsiėmimų metu įgyvendinami etnokultūrinio ugdymo uždaviniai, kuriais siekiama padėti mokiniams ugdytis tautinį tapatumą ir etnokultūrinį raštingumą, pažinti ir vertinti savo tautos ir Lietuvos tradicinę kultūrą, suprasti jos gyvybingumą ir nuolatinį atsinaujinimą, sąsajas ir skirtumus su kitomis kultūromis, suvokti save kaip tos kultūros puoselėtoją, ugdytis pasididžiavimą ja ir pagarbą kitoms kultūroms.
Siūlomos edukacinės programos skirtos ankstyvojo, pradinio, pagrindinio ugdymo vaikams ir mokiniams. 

Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A. Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180), Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose arba nuotoliniu būdu pagal atskirą susitarimą. Kviečiame registruotis iš anksto, tel. 8 673 29 741 arba el. paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

Lietuviški metų ženklai             Nuotoliniu būdu su Kultūros pasu 

Ruduo: Rudens lygiadienis; Rudens lauko darbai; Ganiavos pabaigtuvės.
Žiema: Žiemos saulėgrįža, Adventas, Kūčios, Kalėdos; Žiemos darbai; Užgavėnės.

Pavasaris: Pavasario lygiadienis; Velykos, Atvelykis, Sekminės.  
Vasara: Vasaros saulėgrįža.

Gyvybės medis karpiniuose         

Tradicinės popieriaus užuolaidėlės

Baltų ženklai

Rytoj aš būsiu audėjėlė      

Molio džiaugsmai

Kai senieji daiktai prabyla     

Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kultūra. Žaidimai: „Kvirkatas“, „Tvirtovė“, „Malūnas“, „Laimės namai“, „Lapė ir žąsys“, „Soliteris“, „Arklių lenktynės“, „Tigrai ir ožiai“, „Kiškio gaudynės“

Paukščiai lietuvių tautosakoje ir mitologijoje      Nuotoliniu būdu su Kultūros pasu

Šiaudiniai dirbiniai. Rugelio kelias       

Šiaudiniai dirbiniai. Sodas

Pasipuoškime namus Velykoms

Pasipuoškime namus Kalėdoms

Dūzgia bitelė avily       

Linelį roviau, drobelę audžiau

Tradicinis audimas: juostos

Užgavėnių persirengėliai. Kaukių gamyba    Kultūros pasas    

Daili bačkelė, be jokio lankelio. Kas?

Siūlai, siūlai, išsivykit ir lėlytę padarykit 

Seku seku pasaką

Vidury dvaro žydi grūšelė 

MOKESTIS UŽ PASLAUGAS:

Edukacinis užsiėmimas (1 val.): vaikams – 2 Eur, vaikams su nuolaida – 0 Eur, suaugusiems – 5 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

Paskaita suaugusiems – vaikams – 1 Eur, vaikams su nuolaida – 0,50 Eur, suaugusiems – 3 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

PASTABOS:

  1. Vaikui (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
  2. Suaugusiajam (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.
  3. Paslaugos kainos nurodytos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur), jei mokiniai ar kiti asmenys atvežami į neformaliojo vaikų švietimo mokyklą jos transportu – 2 Eur (asmenims su nuolaida – 1 Eur).

Atnaujinta 2022 01 13