Edukacijos suaugusiems

MOKYMAI, EDUKACINIAI UŽSIĖMIMAI, PASKAITOS JAUNIMUI IR SUAUGUSIEMS

Suaugusių edukacijos laikinai nevykdomos dėl Covid-19 grėsmės 

Kviečiame užsisakyti edukacinius užsiėmimus ir paskaitas. Paslaugos teikiamos Kauno tautinės kultūros centre (A.Jakšto g. 18), KTKC etninės veiklos studijoje (Kalniečių g. 180) arba Kauno miesto ir rajono švietimo ugdymo įstaigose pagal atskirą susitarimą. Informacija: tel. 8 673 29 741, el. paštu jurgita.kilikauskiene@ktkc.lt

Mėnesio edukaciniai užsiėmimai:

,,Kūrybos džiaugsmai“  (piešimas, tapyba, grafika, amatai)
PIRMADIENIAIS 18-20 val. Etninės veiklos studijoje, Kalniečių g. 180

,,Prie molberto“ (tapyba, kompozicija, grafika, amatai)
PIRMADIENIAIS 19-20 val. KTKC, A.Jakšto g. 18

„Vakarojimai seklyčioje“ (amatai, tautodailė)

PASLAUGŲ ĮKAINIAI:

Edukacinis užsiėmimas (1 val.): vaikams – 2 Eur, vaikams su nuolaida – 0 Eur, suaugusiems – 5 Eur, suaugusiems su nuolaida – 3 Eur

Paskaita suaugusiems – vaikams – 1 Eur, vaikams su nuolaida – 0,50 Eur, suaugusiems -3 Eur, suaugusiems su nuolaida – 1 Eur

PASTABOS:

  1. Vaikui (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma neįgaliems vaikams (mokiniams); nepasiturinčių šeimų, gaunančių socialinę paramą, vaikams (mokiniams); vaikų globos namų, socializacijos centrų auklėtiniams ar globotiniams, gyvenantiems vaikų globos šeimynose; vaikams (mokiniams) iš šeimų, kuriose auga trys ir daugiau vaikų.
  2. Suaugusiajam (su nuolaida) nurodyta paslaugos kaina taikoma studentams, pensininkams, neįgaliesiems.
  3. Paslaugos kainos nurodytos, kai edukacinė programa vykdoma neformaliojo vaikų švietimo mokykloje. Jei edukacinė programa vykdoma ją užsakiusioje kitoje mokykloje ar įstaigoje, paslaugos kaina didinama 1 Eur (asmenims su nuolaida – 0,50 Eur), jei mokiniai ar kiti asmenys atvežami į neformaliojo vaikų švietimo mokyklą jos transportu – 2 Eur (asmenims su nuolaida – 1 Eur).

Atnaujinta 2020 10 01