Lietuvos vėliavos diena

Lietuvos vėliavos diena

Lietuvai atgavus nepriklausomybę (1990 m.), kasmet sausio 1 d. Gedimino kalno bokšte rengiama iškilminga vėliavos pakėlimo ceremonija, kurioje dalyvauja valdžios, kariuomenės atstovai ir visi norintys. Jos metu nuleidžiama praėjusių metų vėliava ir, skambant Lietuvos himnui, iškeliama nauja. Garbės sargybos kuopos kariai iššauna tris šūvių salves, skirtas Lietuvai – Tėvynei, Vilniui – Lietuvos sostinei ir Lietuvos Laisvės simboliui – Lietuvos trispalvei. Nuimtoji vėliava tradiciškai įteikiama lietuviškai mokyklai, pasižymėjusiai pilietiniu ir tautiniu mokinių ugdymu, istorinės atminties puoselėjimu. Ši ceremonija skirta valstybinei vėliavai – nepriklausomos Lietuvos simboliui – pagerbti ir pirmąkart iškeltai trispalvei virš Gedimino pilies bokšto prisiminti.
Pirmą kartą Lietuvos trispalvę iškėlė Lietuvos savanorių būrys, vadovaujamas Vilniaus miesto komendanto Kazio Škirpos 1919 metų sausio 1 d. Vėliavos pakėlimas buvo palydėtas šūviais ir sugiedotas Lietuvos himnas. Tačiau iškelta trispalvė plevėsavo neilgai. 1919 m. sausio 6 d. Vilnių užėmę bolševikai nuo trispalvės nuplėšė geltoną ir žalią spalvas, palikę tik raudoną. Antrą kartą Gedimino pilies bokšte trispalvė buvo iškelta 1920 m. rugpjūčio 26 d., į Vilnių sugrįžus Lietuvos kariuomenei, tačiau taip pat neilgam. Vėliava trumpam Gedimino pilies bokšte dar buvo iškelta 1939 m. ir 1944 m. Sovietmečiu už nepriklausomos Lietuvos valstybinių simbolių naudojimą grėsė griežtos bausmės, o Gedimino pilies bokšte buvo iškelta sovietinės Lietuvos vėliava. Trispalvė sugrįžo tik 1988 m. spalio 7 d. ir nuo to laiko tebeplevėsuoja iki šiol. Lietuviškos vėliavos iškėlimas Gedimino pilies bokšte buvo simbolinis veiksmas, žymintis Lietuvos valstybės nepriklausomybę.

Apie sausio mėnesį PLAČIAU

Atnaujinta 2023 02 10