Pedagoginiai darbuotojai

Marina ANANČENKOVA – vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ koncertmeisterė
Kvalifikacija – muzikos mokyklos mokytoja, koncertmeisterė. Juozo Gruodžio konservatorija, 2003 m.
Mob. tel.: 8 600 74 292
El.paštas: marina.anancenkova@gmail.com

METODININKAI

Zita JAKINEVIČIENĖ – KTKC metodininkė, etninės veiklos studijos „Krivūlė“ mokytoja
Kvalifikacija – neformaliojo švietimo (etninės kultūros) mokytoja metodininkė. Vilniaus pedagoginis institutas, 2000 m. Lietuvių kalbos ir literatūros specialybė (bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo kvalifikacija)
Mob.tel.: 8 679 36 783
El. paštas: zita.ktkc@gmail.com

Jurgita KILIKAUSKIENĖ – KTKC metodininkė, tautodailės studijų „Šiaudų plastika“, „Pynimėlis“ mokytoja
Kvalifikacija – neformaliojo švietimo (etninės kultūros) mokytoja metodininkė. Vytauto Didžiojo universitetas, 2002 m. Etnokultūros mokytojo profesinė kvalifikacija. VDU, 1996 m. Etnologijos ir folkloristikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis. VDU, 1999 m. Etnologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija lietuviu etnine kultūra)
Mob.tel.: 8 673 29 741 d., 8 686 85 545 asm.
El.paštas: jurgita.ktkc@gmail.com

Irma Odeta LĖVARTĖ – KTKC metodininkė
Kvalifikacija – pradinių klasių vyr. mokytojo kategorija. Klaipėdos universitetas, 2004 m., Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija, 2003 m. Kauno 1-oji muzikos mokykla, vakarinės klasės fortepijono specialybė.
Mob.tel.: 8 679 36 718 d.
El.paštas: irma.odeta@gmail.com

Kristina Kliucevičiūtė-MIKULSKIENĖ (motinystės atostogose) – KTKC metodininkė, tautodailės studijos „Metų ratas“ mokytoja
2002-2005 – Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 2007 – 2008 – etnologijos studijų programa, nuo 2009 m. – istorijos, 2010 m. gretutinės pedagoginės studijos. Vytauto Didžiojo universitete. 2014 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto istorijos studijų krypties istorijos studijų programą, įgijo istorijos bakalauro laipsnį.
Mob. tel.: 8 622 61 775
El.paštas: kristina.mikulskiene@gmail.com

Gintarė PUTINIENĖ – KTKC metodininkė
Kvalifikacija – 2003 m. įgytas edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis KTU Socialinių mokslų fakultete. 2005 m. įgytas edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo vadybos specializacija).
Mob. tel. 8 687 18 983
El.paštas: gputiniene@gmail.com

Eglė VINDAŠIENĖ – KTKC metodininkė, tautodailės studijos „Karpiniai ir popieriaus plastika“ mokytoja
Kvalifikacija – pradinių klasių mokytoja ekspertė, etninės kultūros mokytoja ekpertė. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, 1986 m. Metodikos bei muzikos specialybė (pradinių klasių ir muzikos mokytojos kvalifikacija)
Mob.tel.: 8 679 36 715 d., 8 652 08 885 asm.
El.paštas: ktkc.renginiai@gmail.com

Aušra POCIENĖ – KTKC metodininkė
Kvalifikacija – baigė Klaipėdos universitetą, 2001 m., vaikų auklėtojo – pradžios mokyklos mokytojo bei vaikų muzikos mokytojo profesinė kvalifikacija; VDU, 2003 m., edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Mob. tel. 8 686 44973
El. paštas: ausra.ktkc@gmail.com

MOKYTOJAI

Inga ANTANAVIČIENĖ – vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ mokytoja
Kvalifikacija – mokytoja metodininkė (choreografijos), Žemaitijos kolegija, 2004 m., šokio pedagogika.
Mob. tel. 8 600 10053
El. paštas: antaninga@gmail.com

Raimonda BIRŠTONIENĖ – teatro studijos „Skrynios teatras“ mokytoja
Kvalifikacija – dramos mokytoja metodininkė. 1979 m. LTSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos pedagoginio fakulteto lietuvių k. ir literatūros (su papildoma spec. pedagogika), mokyklinio teatro režisieriaus specialybė (lietuvių k. ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo metodininko kvalifikacija).
Mob. tel. 8 612 83 007
El. paštas: raimbirst@gmail.com

Skaistė BLINSTRUBAITĖ – folkloro ansamblio „Ratilėlis“ mokytoja, folkloro ansamblio „Pliauškutis“ mokytoja
Kvalifikacija – baigė Kauno 1-oji muzikos mokyklą, kanklių 6-erių metų programą, 2011 m. Nuo 2013-09-01 mokosi Kauno technologijos universiteto Matematikos ir gamtos mokslų fakultete.
Mob. tel.: 8 636 82 375

Vita BRAZIULIENĖ – tradicinių kanklių studijos „Luotelė“ mokytoja
Kvalifikacija – etninės kultūros mokytoja ekspertė, Vilniaus valstybinis V.Kapsuko universitetas, 1986 m., istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo kvalifikacija.
Mob. tel. 8 346 47370
El. paštas: vita.braziuliene@gmail.com

Alvyda ČESIENĖ – folkloro ansamblio „Ratilėlis“ mokytoja
Kvalifikacija – muzikos (kanklių) mokytoja ekspertė. Lietuvos TSR valstybinė konservatorija, 1969 m. Kanklių ir dirigavimo specialybė (suteikta dėstytojo, liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikacija)
Mob.tel.: 8 682 32 146
El.paštas: alvydaces@takas.lt

Jūratė DAILYDĖNIENĖ – folkloro ansamblio „Ratilėlis“ styginių instrumentų grupės (gitara) mokytoja
Kvalifikacija – muzikos vyresniojo mokytojo kategorija, LTSR Aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo Ministerijos Klaipėdos S.Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, muzikos mokyklos smuiko dėstytojo, orkestro artisto kvalifikacija, 1979 m.
Mob. tel. 8 603 26943
El. p. jurated@yahoo.com

Andrius GECEVIČIUS – folkloro ansamblio „Ratilėlis“ mokytojas (karinėje tarnyboje)
Baigė 2008 m. Kauno I-oji muzikos mokyklą, nuo 2013 m. mokosi Lietuvos Muzikos ir teatro akademijoje.
Mob. tel.: 8 650 43 400
El. paštas: adarcianovas@gmail.com

Valė DERVINIENĖ – tradicinių kanklių studijos „Luotelė“, vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ mokytoja
Kvalifikacija – muzikos (kanklių) mokytoja metodininkė, Lietuvos konservatorija, 1990 m. Kanklių specialybė (suteikta kamerinio ansamblio artisto kvalifikacija)
Mob.tel.: 8 618 42 667
El. paštas: valederviniene@inbox.lt

Alvija FREIDGEIM – mokytoja, folkloro ansamblio „Žemynėlė“ mokytoja
Kvalifikacija – pradinių klasių vyresnioji muzikos mokytoja, choro (ansamblio) artistės kvalifikacija; specialybė – choro dirigavimo, Kauno J.Gruodžio konservatorija. 1999 m. Mokytojo profesinė kvalifikacija, muziko magistro kvalifikacinis laipsnis, 2005 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija.
Mob.tel. 8 677 63 416
El.paštas: alvija80@gmail.com

Rolanda GIRSKIENĖ – tautodailės studijos „Auksarankiai“ mokytoja
Kvalifikacija – pradinių klasių vyr. mokytoja. 1992 m. Šiaulių pedagoginis institutas, pradinio mokymo pedagogikos ir rusų kalbos ir literatūros specialybė (pradinių klasių mokytojos ir pagrindinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija). 2007 m. Vytauto Didžiojo universitetas, Edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Mob. tel.: 8 652 08623
El. paštas: rolandag@gmail.com

Daugailė GLINSKIENĖ -folkloro ansamblio „Sodailio“ mokytoja
Kvalifikacija – mokytoja, Kauno 1-oji muzikos mokykla, 2004 m., styginių instrumentų klasės 8-erių metų kursas; VDU, 2012 m., filosofijos bakalauro laipsnis.
Mob. tel.8 673 38364
El. paštas: daugaileb@gmail.com

Ilona JAKŠTYTĖ – vaikų tautinių šokių ansamblio „Kalvelis“ meno vadovė
Kvalifikacija – neformaliojo švietimo (choreografijos) mokytoja ekspertė. Klaipėdos universitetas, 1996 m Choreografijos specialybė (choreografo – pedagogo kvalifikacija)
Mob. tel.: 8 615 99 737
El. paštas: ilona.jakstyte@gmail.com

Guoda JAZERSKAITĖ – etninės veiklos studijos „Metų ratas“ mokytoja
Kvalifikacija – VDU 2015 m., menotyros bakalauro laipsnis
Mob. tel. 8 685 33941
El. paštas: guoda.jazerskaite@gmail.com

Kotryna Roma JUŠKIENĖ – tautodailės studijos „Langas“ mokytoja
Kvalifikacija – mokytojo kategorija, baigė 1997 m. Vilniaus dailės akademiją, specialybė – taikomosios tekstilės bakalauras, menu bakalauro laipsnis.
Mob. tel.: 8 687 92 487
El.paštas: romakotryna.juskiene@gmail.com

Algirdas KASPERAVIČIUS – liaudies instrumentų ansamblio „Linksmoji armonika“ mokytojas
Kvalifikacija – etninės muzikos mokytojas metodininkas. Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija, 1981 m. Choro dirigento specialybė (chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija)
Mob. tel.: 8 600 08 929
El. paštas: algirdaskasp@gmail.com

Gražina KEPEŽINSKIENĖ – vaikų folkloro ansamblio „Tautinukai“ mokytoja
Kvalifikacija – muzikos mokytoja ekspertė. Vilniaus valstybinė konservatorija, 1980 m. Choro dirigavimo specialybė (chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija)
Mob. tel.: 8 676 12 831

Dalia KUDŽMAITIENĖ – etninės veiklos studijos „Metų ratas“ mokytoja
Kvalifikacija – pradinių klasių mokytoja metodininkė. Šiaulių K.Preikšo pedagoginis institutas, 1987 m. Pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos specialybė (pradinių klasių mokytojo kvalifikacija)
Mob. tel.: 8 612 76 267

Gvidas LATAKAS – tapybos studijos „Spingsulė“ mokytojas, mokymų suaugusiems „Prie molberto“ vadovas
Kvalifikacija – neformaliojo švietimo (dailės) mokytojas metodininkas. Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla, 1995 m. Meninio metalo apdirbimo specialybė (meistro-dailininko kvalifikacija). Vilniaus dailės akademija, 2003 m. Tapybos magistrantūros studijos, menų magistro laipsnis.
Mob. tel.: 8 675 84 185
El. paštas: latakasgvidas@gmail.com

Vilius MARMA – liaudies instrumentų ansamblio „Kauno bandonija“ mokytojas
Kvalifikacija – baigė VDU 2014 m. etnologija ir folkloristika, KTU – taikomoji fizika bakalauras, 2016 m. baigė VVU biofizika (magistras), nuo 2017 m. mokosi LSMU biologinių sistemų ir genetinių tyrimų institute, biofizikos doktorantūra
Mob.tel.: 8 616 13 944
El.paštas: mazdaug@gmail.com

Rolanda Rita MIKALAUSKIENĖ – etninės veiklos studijos „Metų ratas“ mokytoja
Kvalifikacija – dailės vyresnioji mokytoja, Vilniaus dailės akademija, 1995., dailininkės tekstilininkės kvalifikacija., KTU, 2007 m., vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.
Mob. tel. 8 610 42263
El. paštas: rolanda8812@gmail.com

Birutė NEMČINSKIENĖ – folkloro ansamblio „Dailingė“ mokytoja
Kvalifikacija – muzikos mokytoja metodininkė. Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija, 1982 m. Muzikos istorijos specialybė (muzikologo dėstytojo kvalifikacija). VDU, 1998 m. Etnologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (specializacija lietuviu etnine kultūra)
Mob. tel.: 8 614 14 937
El. paštas: nemcidail@gmail.com

Justina ŠUMINAITĖ – tautodailės studijos „Molinukas“ mokytoja
Kvalifikacija –

Dalia TERMINAITĖ – ansamblio „Ratilėlis“ mokytoja
Kvalifikacija – muzikos(smuiko) vyresnioji mokytoja, 1984 m. baigė Lietuvos TSR Tautų draugystės ordino Valstybinė konsevatoriją; Orkestro, solisto, kamerinio ansamblio, artisto, dėstytojo kvalifikacija.
Mob.tel. 8 611 68 692

Margarita TOMKEVIČIŪTĖ – vaikų tautinių šokių ansamblio „Kukutis“ choreografijos mokytoja
Kvalifikacija – kultūros-švietimo darbuotojo baletmeisterio-pedagogo kvalifikacija, kultūros švietimo darbo specialybė, 1981 m., LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultetas. Kategorija – choreografijos mokytoja ekspertė
Mob. tel. 8 610 31 329
El. paštas: margarita.tomkeviciute@gmail.com

Daiva VAINAUSKIENĖ – tautodailės studijos „Skiaučių menė“ mokytoja, mokymų suaugusiems „Vakarojimai seklyčioje“ vadovė
Kvalifikacija – neformaliojo švietimo mokytoja metodininkė. Šiaulių universitetas, 2007 m. Dailės ir technologijų studijų programa (mokytojo kvalifikacija)
Mob. tel.: 8 615 53 845

Urtė VILKAUSKIENĖ – etninės veiklos studijos „Metų ratas“ mokytoja
Kvalifikacija – pedagogo kvalifikacija, Šiaulių universitetas, 2017 m., pradinio ugdymo pedagogikos bakalauro laipsnis.
Mob. tel. 8 630 16645
El. paštas: urtekudzmaityte@gmail.com

Emilija ŽIČKYTĖ – folkloro ansamblio „Ratilėlis“ mokytoja
Kavlifikacija – mokytoja, Kauno 1-oji muzikos mokykla, styginių instrumentų programa, 2010 m.
Mob. tel.: 8 610 31 329

Dalia ŽIURKELIENĖ – tautodailės studijos „Šlamutis“ mokytoja, mokymų jaunimui ir suaugusiems „Kūrybos džiaugsmai“ vadovė.
Kvalifikacija – neformaliojo švietimo (dailės) mokytoja metodininkė. Vilniaus dailės akademija, 1992 m. Dailės akademijos dailės pedagogo specialybė (dailininko pedagogo kvalifikacija)
Mob. tel.: 8 625 65 218, 8 679 36 783

Renata ŽŪTAUTIENĖ – teatro studijos „Skrynios teatras“ mokytoja
Kvalifikacija – pradinių klasių vyresnioji mokytoja, Šiaulių universitetas, 2004 m., edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Mob. tel. 8 685 72257
El. paštas: renatele0510@gmail.com

Atnaujinta 2018 10 24