Komisijos ir darbo grupės

KTKC direktoriaus 2020 m. gruodžio 184 d. V-6 (1.3) įsakymu  nuolatinai veikiančios komisijos:

1.1. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją:

 Komisijos pirmininkė – Greta Diedonienė, raštvedė

 Nariai:
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Eglė Vindašienė, metodininkė
Zita Jakinevičienė, metodininkė

1.2. Igalaikio turto ir atsargų nurašymo:

 Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

 Nariai:
Kristina KliucevičiūtėMikulskienė, metodininė
Eglė Vindašienė, metodininkė
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Zita Jakinevičienė, metodininkė

1.3. Saugiųjų ir numeruotų blankų nurašymo:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Nariai:
Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė, metodininkė
Greta Diedonienė, raštvedė

1.4. Darbų – paslaugų priėmimo:

Komisijos pirmininkė –  Vaida Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Eglė Vindašienė, metodininkė
Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė, metodininkė
Zita Jakinevičienė, metodininkė

1.5. Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos primininkas – Virginijus Sivolovas, direktoriaus pavaduotojas ūkiui
Nariai: Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Kristina Kliucevičiūtė- Mikulskienė, metodininkė

1.6. Pretenzijų nagrinėjimo komisija:

Komisijos pirmininkė – Vaida Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Eglė Vindašienė, metodininkė
Nijolė Kvietkienė, metodininkė

KTKC direktoriaus  2020 m. gruodžio  d.  V- (1.3) įsakymu veikianti komisija(informacija naujinama)

Centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo komisija:

Komisijos pirmininkė – , metodininkė
Nariai:
Zita Jakinevičienė, metodininkė
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Gvidas Latakas, mokytojas

Atnaujinta 2021 01 04