Komisijos ir darbo grupės

Nuo 2018 m. sausio 2 d. nuolatinai veikiančios komisijos:

1.1. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją:

 Komisijos pirmininkė – Greta Diedonienė, raštinės vedėja.

 Nariai: Nijolė Kvietkienė, metodininkė.
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė.
Gintarė Putinienė, metodininkė.
Zita Jakinevičienė, metodininkė.

1.2. Igalaikio turto ir atsargų nurašymo:

 Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 Nariai: Irma Odeta Lėvartė, metodininė.
Gintarė Putinienė, metodininkė.
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė.
Zita Jakinevičienė, metodininkė.

1.3. Saugiųjų ir numeruotų blankų nurašymo:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Irma Odeta Lėvartė, metodininkė.
Greta Diedonienė, raštinės vedėj

1.4. Darbų – paslaugų priėmimo:

Komisijos pirmininkė –  Vaida Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Jurgita Kilikauskienė, metodininkė,
Gintarė Putinienė, metodininkė.
Irma Odeta Lėvartė, metodininkė.
Zita Jakinevičienė, metodininkė.

Atnaujinta 2019 04 20