Komisijos ir darbo grupės

KTKC direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. V-120 (1.3) įsakymu nuo 2018 m. sausio 2 d  nuolatinai veikiančios komisijos:

1.1. Ilgalaikio turto įvedimo į eksploataciją:

 Komisijos pirmininkė – Greta Diedonienė, raštinės vedėja.

 Nariai:
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Gintarė Putinienė, metodininkė
Zita Jakinevičienė, metodininkė

1.2. Igalaikio turto ir atsargų nurašymo:

 Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 Nariai:
Irma Odeta Lėvartė, metodininė
Gintarė Putinienė, metodininkė
Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Zita Jakinevičienė, metodininkė

1.3. Saugiųjų ir numeruotų blankų nurašymo:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Bajorienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:
Irma Odeta Lėvartė, metodininkė
Greta Diedonienė, raštinės vedėja

1.4. Darbų – paslaugų priėmimo:

Komisijos pirmininkė –  Vaida Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: Jurgita Kilikauskienė, metodininkė
Gintarė Putinienė, metodininkė
Irma Odeta Lėvartė, metodininkė
Zita Jakinevičienė, metodininkė

1.5. Viešųjų pirkimų komisija:

Komisijos primininkas – Virginijus Sivolovas
Nariai: Jurgita Kilikauskienė, metodininkė,
Irma Odeta Lėvartė, metodininkė.

1.6. Pretenzijų nagrinėjimo komisija:


Komisijos pirmininkė – Vaida Kasparavičienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Nariai:
Gintarė Putinienė, metodininkė
Irma Odeta Lėvartė, metodininkė
Zita Jakinevičienė, metodininkė

KTKC direktoriaus  2019 m. gegužės 7 d.  V-80 (1.3) įsakymu veikianti komisija

Centro paramos gavimo, apskaitos ir panaudojimo komisija:

Komisijos pirmininkė – Irma Odeta Lėvartė, metodininkė
Nariai:
Zita Jakinevičienė, metodininkė
Nijolė Kvietkienė, metodininkė
Gvidas Latakas, mokytojas
Dalia Žiurkelienė, mokytoja

Atnaujinta 2019 09 25