Darbuotojai

RAŠTINĖS DARBUOTOJAI

Diedonienė Greta – raštinės vedėja
Tel./faks.: (8 37) 407 135
El.paštas: ktkc.info@gmail.com

Jocaitytė Audronė – raštvedė
Tel./faks.: (8 37) 407 135
El.paštas: ktkc.info@gmail.com

METODININKAI IŠSILAVINIMAS
Jakinevičienė Zita – metodininkė, mokytoja
Mob. tel. 8 679 36 783
El.paštas: zita.ktkc@gmail.com
Aukštasis, 2000 m. VPI, bendrojo lavinimo mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija, neformaliojo švietimo (etninės kultūros) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Kilikauskienė Jurgita – metodininkė, mokytoja
Mob. tel. 8 673 29 741 d., 8 686 85 545 asm.
El.paštas: jurgita.ktkc@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 1996 m. VDU etnologijos ir folkloristikos bakalauro kvalifikacija, 1999 m. VDU etnologijos magistro kvalifikacija, 2002 m. VDU etnokultūros mokytojo profesinė kvalifikacija, 2002 m. etikos mokytojo kvalifikacinė kategorija, 2010 m. neformaliojo švietimo (etnokultūros) vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 2015 m. neformaliojo švietimo (etninės kultūros) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Kliucevičiūtė-Mikulskienė Kristina – metodininkė, mokytoja (motinystės atostogose)
Mob. tel. 8 622 61 775 asm.
El.paštas: kristina.mikulskiene@gmail.com
Auštasis universitetinis, 2005 m. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija, 2008 m. etnologijos studijų programa, 2014 m. Vytauto Didžiojo universitetas, istorijos bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija.
Kvietkienė Nijolė – metodininkė
Mob. tel. 8 673 29 730
El.paštas: nijole.ktkc@gmail.com
Aukštasis, 1985 m. Kauno Antano Sniečkaus politechnikos institutas, odos gaminių technologijos specialybė.
Lėvartė Irma Odeta – metodininkė
Mob. tel. 8 679 36 718
El.paštas: irma.odeta@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 2004 m Klaipėdos universitetas, Edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir auklėtojo profesinė kvalifikacija. 2003 m. pradinių klasių vyr. mokytojo kategorija. Kauno 1-oji muzikos mokykla, fortepijono klasė.
Putinienė Gintarė – metodininkė
Mob. tel. 8 687 18 983
El.paštas: gputiniene@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 2003 m. KTU, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis 2005 m. edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis (švietimo vadybos specializacija).
Vindašienė Eglė – metodininkė, mokytoja
Mob.tel.: 8 679 36 715 d.
El.paštas: ktkc.renginiai@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 1986 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojos, muzikos mokytojos kvalifikacija; 1997 m. pradinių klasių mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija, 2000 m. etninės kultūros mokytojo kvalifikacinė kategorija
MOKYTOJAI
Anančenkova Marina – koncertmeisterė
Mob. tel. 8 676 87 264
El.paštas: marina.anancenkova@gmail.com
Kauno Juozo Gruodžio konservatorija, muzikos mokyklos mokytojos, koncertmeisterės kvalifikacija ( 2003 m.)
Audzevičiūtė Lina – mokytoja
Mob. tel. 8 625 05 474
El.paštas: lina.audzeviciute@gmail.com
Aukštasis, 2010 m. Vilniaus dailės akademija, taikomosios grafikos dailės bakalauro kvalifikacinis laipsnis
Bartkaitė Lijana – mokytoja
Mob. tel. 8 602 77 188
el. paštas: lijana.bartkaite@gmail.com
Aukštasis, 2014 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, meno pedagogikos magistro kvalifikacinis laipsnis ir pedagogo profesinė kvalifikacija
Birštonienė Raimonda – mokytoja
Mob. tel. 8 612 83 007
El. paštas: raimbirst@gmail.com
Aukštasis, Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas Klaipėdos muzikos fakultetas, 1979 m., lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo, užklasinio darbo metodininko kvalifikacija, dramos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Gecevičienė (Blinstrubaitė) Skaistė – mokytoja
Mob. tel. 8 636 82 375
El.paštas: skaisteblin@gmail.com
Aukštasis universitetinis, Kauno I-oji muzikos mokykla, 2011 m., KTU, matematikos ir finansų bakalauro kvalifikacinis laipsnis, 2017 m., neformaliojo švietimo mokytojo kvalifikacinė kategorija
Česienė Alvyda – mokytoja
Mob. tel.: 8 682 32 146
El.paštas: alvydaces@gmail.com
Aukštasis, Lietuvos TSR valstybinė konservatorija, 1969 m. Kanklių ir dirigavimo specialybė, dėstytojo, liaudies instrumentų orkestro dirigento kvalifikacija, muzikos (kanklių) mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
Dailydėnienė Jūratė – mokytoja
Mob. tel. 8 603 26 943
El.paštas: jurated@yahoo.com
Auštesnysis, 1979 m. Klaipėdos S.Šimkaus aukštesnioji muzikos mokykla, smuiko specialybės kursas, muzikos mokyklos smuiko dėstytoja, muzikos vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.
Dervinienė Valė – mokytoja
Mob. tel. 8 618 42 667
El.paštas: valederviniene@inbox.lt
Aukštasis, 1990 m. Lietuvos konservatorija, dėstytoja, kamerinio ansamblio artisto kvalifikacija, muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Freidgeim Alvija – mokytoja
Mob. tel. 8 677 63 416
El.paštas: alvija 80@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 2005 m. LMTA, muzikos magistro kvalifikacinis laipsnis, 1999 m. Juozo Gruodžio konservatorija, choro dirigentės, choro, ansamblio (artistės) kvalifikacija, choro dirigavimo specialybė, pradinių klasių vyresniosios muzikos mokytojo kvalifikacinė kategorija
Girskienė Rolanda – mokytoja
Mob. tel. 8 652 08 623
El.paštas: rolandag@gmail.com
Aukštasis, 1992 m. ŠPI, pradinio mokymo pedagogikos ir rusų kalbos ir literatūros specialybė, pradinių klasių mokytojos ir pagrindinės mokyklos rusų kalbos ir literatūros mokytojos kvalifikacija, pradinių klasių vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija; 2007 m. VDU edukologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.
Glinskienė Daugailė – mokytoja (nėštumo ir gimdymo atostogos)
Mob. tel. 8 673 38 364
El.paštas: daugaileb@gmail.com
Auštasis universitetinis, 2004 m. Kauno 1-oji muzikos mokykla, styginių instrumentų klasės 8-erių metų kursas; 2012 m. VDU, filosofijos bakalauro laipsnis
Jakštytė Ilona – mokytoja
Mob. tel. 8 615 99 737
El.paštas: ilona.jakstyte@gmail.com
Aukštasis universitetinis, Klaipėdos universitetas, 1996 m., choreografo – pedagogo kvalifikacija, neformaliojo švietimo (choreografijos) mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
Jazerskaitė Guoda – mokytoja
Mob. tel. 8 685 33 941
El.paštas: guoda.jazerskaite@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 2015 m. VDU, menotyros bakalauro laipsnis, 2017 m. KTU Socialinių mokslų fakulteto Šeimotyros magistrantūros studijų programa.
Juškienė Kotryna Roma – mokytoja
Mob. tel. 8 687 92 487
El.paštas: romakotryna.juskiene @gmail.com
Aukštasis universitetinis, 1997 m. Vilniaus dailės akademiją, specialybė – taikomosios tekstilės bakalauras, menu bakalauro laipsnis, neformaliojo švietimo (dailės) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Kasperavičius Algirdas – mokytojas
Mob. tel. 8 600 08 929
El.paštas: algirdaskasp@gmail.com
Išsilavinimas aukštasis,1981 m. Lietuvos TSR Valstybinė konservatorija, choro dirigavimo specialybė, choro dirigento ir chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija; etninės muzikos mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Kepežinskienė Gražina – mokytoja
Mob. tel. 8 676 12 831
El.paštas: grazina.kepezinskiene@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 1980 m. Lietuvos TSR valstybinę konservatorija, choro dirigento, chorinių disciplinų dėstytojo kvalifikacija; 2005 m. muzikos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
Kudžmaitienė Dalia – mokytoja
Mob. tel. 8 612 76 267
El.paštas: daliakudzm@yahoo..com
Aukštasis universitetinis, 1987 m. Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas, pradinių klasių mokytojos kvalifikacija, 2007 m. pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Latakas Gvidas – mokytojas
Mob. tel. 8 675 84 185
El.paštas: latakasgvidas@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 1995 m. Telšių aukštesnioji taikomosios dailės mokykla, Meninio metalo apdirbimo specialybė (meistro-dailininko kvalifikacija). 2006 m. Vilniaus dailės akademija, tapybos menų bakalauro laipsnis, menų magistro laipsnis, neformaliojo švietimo ( dailės ) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Mikalauskienė Rolanda Rita – mokytoja
Mob. tel. 8 610 42 263
El. paštas: rolanda8812@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 1995 m. VDA Kauno dailės institutas, dailininkės tekstilininkės kvalifikacija; 2002 m. dailės vyresniosios mokytojos kvalifikacinė kategorija 2005 m. VPU mokytojo kvalifikacija; 2007 m. KTU vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis; 2007 m. pradinių klasių mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija; 2014 m. Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, apeigų ir švenčių organizatoriaus kvalifikacija.
Nemčinskienė Birutė – mokytoja
Mob. tel. 8 614 14 937
El.paštas: nemcidail@gmail.com
Aukštasis universitetinis, VDU, 1998 m., muzikologo dėstytojo kvalifikacija, etnologijos magistro kvalifikacinis laipsnis, muzikos ir etninės kultūros mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Stanaitytė Beatričė – mokytoja
Mob. tel. 868223108
El.paštas: beatricestanaityte@gmail.com
Vidurinis, 2015 m. Kauno I-oji muzikos mokykla,  nuo 2015 m.  Vilniaus dailės akademijos Kauno fakuleto nuolatinių (dieninių) nuosekliųjų bakalauro studijų taikomosios grafikos programos studentė
Stasiulevičienė Daiva – mokytoja
Mob. tel. 8 618 29 366
El.paštas: daiwa.st@gmail.com
 1990 m.  Lietuvos Konservatorijos Klaipėdos fakultetas, kultūros švietimo darbuotojo, dramos kolektyvo režisieriaus specialybė. 2000m. suteikta papildomo ugdymo teatru pedagogės ekspertės kvalifikacinė kategorija.
Terminaitė Dalia – mokytoja
Mob. tel. 8 611 68 692
El.paštas: daliaterminaite@gmail.com
Aukštasis, 1984 m. Lietuvos TSR Tautų draugystės ordino valstybinė konservatorija,  orkestro, solisto, kamerinio ansamblio artisto, dėstytojo kvalifikacija, muzikos (smuiko) vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija
Tomkevičiūtė Margarita – mokytoja
Mob. tel. 8 610 31 329
El.paštas: margarita.tomkeviciute@gmail.com
Aukštasis, 1981 m. LTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultetas, kultūros – švietimo darbuotojo baletmeisterio – pedagogo kvalifikacija, kultūros – švietimo darbo specialybė, choreografijos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
Vainauskienė Daiva – mokytoja
Mob. tel. 8 615 53 845
El.paštas: daiva101@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 1984 m. Vilniaus kultūros mokykla, klubinių renginių režisieriaus kvalifikacija; 2007 m., Šiaulių universitetas, dailės bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija; 2008 m. technologijų vyresniosios mokytojos kvalifikacinis laipsnis; 2009 m. Šiaulių universitetas, dailės magistro kvalifikacinis laipsnis; 2013 m. neformaliojo švietimo (technologijų) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Vainauskas Tomas – mokytojas
Mob. tel. 8 611 12 142
El.paštas: itomanas@gmail.com
Auštasis, Lietuvos sporto universitetas  kūno kultūros ir sporto studijų (šokio specializacija) programa. Pedagogikos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Vaitkevičiūtė Irena – mokytoja
Mob. tel. 860102551
El. paštas: irena.vaitkeviciute@gmail.com
Aukštasis, 1980 m. Lietuvos TSR valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakultetas, kultūros – švietimo darbuotojo saviveiklinio liaudies instrumentų vadovo kvalifikacija, muzikos (liaudies instrumentų orkestro, skudučių ansamblio, akordeono, dirigavimo) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija.
Vilčiauskas Gintaras – mokytojas
Mob. tel. 8 676 29 299
El.paštas: gintarasvilciauskas@gmail.com
Aukštasis, 1998 m. Lietuvos muzikos akademija, menų (muzika) bakalauro kvalifikacinis laipsnis, muzikos (birbynės) mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija.
Viršulytė Ligita – mokytoja, choreografė
Mob. tel. 8 677 14 212
El.paštas: ligita.virsulyte@gmail.com
Aukštasis universitetinis, 2007 m., Vytauto Didžiojo universitetas, Humanitarinių mokslų fakultetas, Etnologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis.
Zaukienė Drąsutė  – mokytoja
Mob. tel. 8 679 68 024
El.paštas: zaudraa@yahoo.com
Aukštasis universitetinis, 2006 m. Vilniaus pedagoginis universitetas, geografijos bakalauro laipsnis ir mokytojo kvalifikacija, vyresnioji papildomojo ugdymo mokytoja.
Žiurkelienė Dalia – mokytoja
Mob.tel. 8 625 65 218, 8 679 36 783
El.paštas: daliadali@gmail.com
Aukštasis, 1992 m.VDA,  dailininko pedagogo kvalifikacija, neformaliojo švietimo (dailės ir technologijų) mokytojo metodininko kvalifikacinė kategorija
Žūtautienė Renata – mokytoja
Mob.tel. 8 685 72 257El.paštas: renatele0510@gmail.com
Aukštasis, LR Šiaulių universitetas, edukologijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija, vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija.

KITI DARBUOTOJAI

Vyšniauskaitė Vitalija – meno vadovė. Kategorija – mokytoja ekspertė. BLTSR Valstybinės konservatorijos Klaipėdos kultūros fakulteto kultūros-švietimo darbo specialybė, saviveiklos teatro kolektyvo vadovo kvalifikacija, 1979 m.
Mob.tel. 8 650 48 154
El.paštas: vitalijavy@gmail.com

Margevičienė Judita – meno vadovė. 2007 m., VDU, etnologijos bakaluro kvalifikacinis laipsnis.
Mob. tel. 8 611 59 908
El.paštas: judita.margeviciene@gmail.com

Grigauskienė Rita – dailininkė apipavidalintoja
Mob.tel. 8 685 59 006
El.paštas: ritaktkc@gmail.com

Pranckūnas Ramūnas – dailininkas apipavidalintojas.
Mob. 8 686 86 555
El.paštas: rpranskunas@gmail.com

Zokaitytė Jurgita – dailininkė-dizainerė
Mob. 8 618 27 595
El.paštas: zokaityte@yahoo.com

Šerbatojevaitė Monika –  garso operatorė
Mob. tel. 8 605 11 681
El. paštas: monika.sersta@gmail.com

Dalia Urbonienė – ūkvedė
Mob. tel. 8 686 22301
El. paštas: daliaurbo@gmail.com
Aušra Pocienė – administratorė

Atnaujinta 2019 02 01